Qorumalı: Ə R İ Z Ə – Şamaxı Район Мящкямясиня (sədrlik edən hakim: Təranə Hüseynova)

Paylaşın

Bu mətn parolla qorunur. Yazını görmək üçün parolunuzu daxil edin:

Rəyləri görmək üçün şifrə daxil etməlisiniz.