Qorumalı: ƏRİZƏ – AR Ali Məhkəməsinin hakimi İlqar Dəmirova – (27 may 2015-ci il tarixli qərardadına dair verdiyim 17 iyun 2015-ci il tarixli kassasiya şikayətindən imtina barədə)

Paylaşın

Bu mətn parolla qorunur. Yazını görmək üçün parolunuzu daxil edin:

Rəyləri görmək üçün şifrə daxil etməlisiniz.