Qorumalı: A P E L L Y A S İ Y A Ş İ K A Y Ə T İ – Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin MİÜK-na – (Xətai Rayon Məhkəməsinin 14 aprel 2011-ci il tarixli qətnaməsinə dair)

Paylaşın

Bu mətn parolla qorunur. Yazını görmək üçün parolunuzu daxil edin:

Rəyləri görmək üçün şifrə daxil etməlisiniz.