“Azərbaycan Respublikasında xüsusi qayğıya ehtiyacı olan (sağlamlıq imkanları məhdud) uşaqların təhsilinin təşkili üzrə inkişaf Proqramının (2005-2009-cu illər)” təsdiq edilməsi haqqında

Paylaşın

“Azərbaycan Respublikasında xüsusi qayğıya ehtiyacı olan (sağlamlıq imkanları məhdud) uşaqların təhsilinin təşkili üzrə inkişaf Proqramının (2005-2009-cu illər)” təsdiq edilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

  1. “Azərbaycan Respublikasında xüsusi qayğıya ehtiyacı olan (sağlamlıq imkanları məhdud) uşaqların təhsilinin təşkili üzrə İnkişaf Proqramı (2005-2009-cu illər)” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
  2. İnkişaf Proqramının həyata keçirilməsi üçün tələb olunan xərclər müvafiq illər üçün dövlət büdcəsinin Təhsil Nazirliyi üzrə “Təhsil xərcləri” bölməsinin, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi üzrə “Sosial təminat xərcləri” bölməsinin aidiyyəti xərc yarımmaddələrində nəzərdə tutulmuş vəsaitlər dairəsində təmin edilsin.
  3. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A. RASİZADƏ

Bakı şəhəri, 3 fevral 2005-ci il

№ 20

                                                                                                                  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin                                                       2005-ci il 3 fevral tarixli 20 nömrəli qərarı ilə                                                                       TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

Azərbaycan Respublikasında xüsusi qayğıya ehtiyacı olan (sağlamlıq imkanları məhdud) uşaqların təhsilinin təşkili üzrə

 İNKİŞAF PROQRAMI (2005-2009-cu illər)

 GİRİŞ

Respublikada xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların təhsili üzrə real vəziyyət:

Təhsil sisteminin inkişafı dövlət üçün strateji əhəmiyyət daşıyan məsələlərdən biridir. Məhz bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu bütün dövrlərdə ölkədə təhsil sisteminin inkişafı müstəsna əhəmiyyətə malik məsələlərdən biri olmuş və hazırda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Heydər Əliyev siyasi məktəbinin layiqli davamçısı cənab İlham Əliyevin fəaliyyətində də bu sistem prioritet sahələrdən birini təşkil edir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası ümumtəhsil məktəblərinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi haqqında” 2002-ci il 4 oktyabr tarixli 1051 nömrəli və “Azərbaycan Respublikasında yeni ümumtəhsil məktəblərinin tikintisi, mövcud məktəblərin əsaslı təmiri və müasir tədris avadanlıqları ilə təmin olunmasına dair Proqram” (2003-2007-ci illər)ın təsdiq edilməsi haqqında” 2003-cü il 17 fevral tarixli 1147 nömrəli sərəncamları, “2003-2005-ci illər üçün Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilmə-si haqqında” 2003-cü il 20 fevral tarixli 854 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi tədbirləri haqqında” 2003-cü il 24 noyabr tarixli 4 nömrəli və “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının (2004-2008-ci illər) təsdiq edilməsi haqqında” 2004-cü il 11 fevral tarixli 24 nömrəli fərmanları ümumilikdə ümumi orta təhsil müəssisələrinin maddi-texniki və tədris bazasının möhkəmlən-dirilməsi, tədris avadanlıqları ilə təmin edilməsi sahəsində həlledici amil olmuşdur. Əqli və fiziki cəhətdən qüsurlu, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların sosial müdafiəsi, onların təhsil aldığı xüsusi təhsil müəssisələrinin inkişafı da Azərbaycan Respublikası Prezidentinin diqqət mərkəzindədir. Xüsusi təhsillə bağlı İnkişaf Proqramının hazırlanması zərurəti də məhz ölkə rəhbərliyinin bu problemə xüsusi qayğısının nəticəsidir.[1]

“Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 29 dekabr tarixli 161 nömrəli Fərmanı və onun icrası ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 30 dekabr tarixli 291s nömrəli sərəncamında sağlamlıq imkanları məhdud və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların təhsilinin təşkili ilə bağlı müvafiq dövlət proqramının hazırlanması tapşırılmışdır.

Respublikada xüsusi qayğıya ehtiyacı olan (sağlamlıq imkanları məhdud) uşaqlar üçün 25 xüsusi və internat tipli məktəb fəaliyyət göstərir. Onlardan 18-i internat tipli müəssisə, 7-si xüsusi məktəbdir. Bu müəssisələrdə ümumilikdə 5535 nəfər şagird təhsilə cəlb olunmuşdur. Onların təlim-tərbiyəsi ilə 1996 pedaqoji işçi məşğul olur. Qeyd olunan müəssisələrdən 16 internat məktəbi (2906 nəfər şagird) Təhsil Nazirliyi sistemində, ağıldankəm uşaqlar üçün 2 internat evi (366 nəfər) Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi sistemindədir. İnternat məktəblərindən 6-sı bilavasitə Təhsil Nazirliyi tərəfindən maliyyələşdirilir.

Təhsil Nazirliyi sistemində fəaliyyət göstərən 7 xüsusi məktəbdə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan 2263 nəfər şagird təhsilə cəlb olunmuşdur. Eyni zaman-da respublikanın 4 internat məktəbində (Bərdə, Göyçay, Tovuz, Şəki) sağlam uşaqlarla yanaşı, 233 nəfər xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaq, 1 (Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu 11 nömrəli) internat məktəbində isə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarla yanaşı, 70 nəfər sağlam uşaq təlim-tərbiyə ilə əhatə olunmuşdur.

Bununla belə, xüsusi təhsil müəssisələrində təlim-tərbiyə ilə əhatə olunmuş uşaqların sayı (5535 nəfər) heç də ölkə üzrə real vəziyyəti əks etdirmir. Aparılmış təhlil göstərir ki, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların sayı 20 min nəfərə yaxındır və yalnız onların 27,6 faizi təhsil müəssisələrinə cəlb olunmuşdur. Həmin uşaqların qeydiyyatının aparılması və təhsilə cəlb edilməsi bu Proqramın əsas məqsədlərindən biri kimi müstəsna əhəmiyyət kəsb edir.

Müvafiq qanunvericilik bazasının yaradılması nəticəsində xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların təhsilinin təşkilinə əlverişli zəmin yaradılmışdır. Belə ki, 2001-ci ildə “Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili (xüsusi təhsil) haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilmişdir. Qanunda xüsusi təhsil sahəsində dövlətin vəzifələri müəyyənləşdirilmiş, sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin, onların valideynlərinin və ya digər qanuni nümayəndələrinin xüsusi təhsil sahəsində hüquq və vəzifələri öz əksini tapmış, xüsusi təhsilin təşkili, xüsusi təhsil sisteminin idarə olunması təsbit olunmuşdur.

Qanunun icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən “Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbulu Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında” 2002-ci il 29 aprel tarixli 72 nömrəli, “Loqopedik xidmət haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” 2002-ci il 29 aprel tarixli 73 nömrəli, “Psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiya barədə Əsasnamənin təsdiq edilməsi haqqında” 2002-ci il 29 aprel tarixli 74 nömrəli, “Evdə təhsil almaq hüququ verən xəstəliklərin siyahısının və evdə təhsilin təşkili Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə” 2002-ci il 10 may tarixli 77 nömrəli, “Xüsusi təhsil müəssisələri haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” 2002-ci il 10 may tarixli 78 nömrəli, “Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin pulsuz xüsusi təhsil almaq Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında” 2002-ci il 29 may tarixli 86 nömrəli, “İnteqrasiya təlimli təhsil müəssisələrində təhsilin təşkili Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” 2002-ci il 29 may tarixli 87 nömrəli, “Stasionar şəraitdə təhsilin təşkili Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” 2002-ci il 29 may tarixli 88 nömrəli qərarları qəbul edilmişdir.

Son illərdə xüsusi təhsil müəssisələrinin maddi-texniki və tədris bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində bir sıra məqsədyönlü işlər görülmüşdür. Nəsimi rayonundakı 268 nömrəli xüsusi məktəb, Əzizbəyov rayonundakı beyin iflici və poliomelit keçirmiş uşaqlar üçün 16 nömrəli internat məktəbi, Saray qəsəbəsindəki 7 nömrəli ağıldankəm uşaqlar üçün internat evi müasir standartlara uyğun əsaslı təmir edilmiş, zəifeşidən və sonradan karlaşmış uşaqlar üçün xüsusi internat məktəbi üçün 3 mərtəbəli yataqxana korpusunun inşası başa çatdırılmışdır. Kor uşaqlar üçün xüsusi internat məktəbi və nitqi qüsurlu uşaqlar üçün internat məktəbinin maddi-tədris bazasının möhkəmləndirilməsi sahəsində müəyyən işlər görülmüşdür.

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların sağlamlığının bərpası üçün 2003-cü ildə Bakı şəhərində müasir standartlara cavab verən Uşaq Bərpa Mərkəzi istifadəyə verilmiş, respublikada sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu müəyyən olunmuş zəifeşidən uşaqların eşitmə aparatları, dayaq-hərəkət sistemində problemləri olan uşaqların isə əlil arabaları ilə pulsuz təmin edilməsi sahəsində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilmişdir.[2]

Bütün bunlarla yanaşı, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların təhsilinin təşkili sahəsində xeyli problemlər hələ də mövcuddur:

təhsil müəssisələrinin böyük əksəriyyətinin maddi-texniki və tədris bazası yararsız vəziyyətdədir, binalar əsaslı təmir olunmalı, yeni tədris, yataqxana və yardımçı korpuslar inşa edilməlidir, istilik sisteminin bərpaya ehtiyacı vardır, əsaslı və cari təmir üçün kifayət qədər vəsait ayrılmır;

mövcud tədris avadanlıqları mənəvi və fiziki cəhətdən köhnəlmişdir, müasir tələblərə cavab vermir;

uşaqların daşınması üçün nəqliyyat vasitələri çatışmır;

əyani vəsaitlər, texniki təlim vasitələri çatışmır;

müalicəvi idman avadanlıqları ilə təchizat işi zəifdir;

sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların sağlamlığının bərpası üçün regionlarda bərpa mərkəzlərinin yaradılmasına ehtiyac vardır;[3]

uşaqların müalicəsi üçün xüsusi dərman ləvazimatları və preparatları ayrılmır;

pedaqoji kadrların (müəllim, tərbiyəçi) ehtiyaca görə hazırlanması, hazırda fəaliyyət göstərən pedaqoji işçilərin ixtisasartırma təhsilinə cəlb edilməsi üzrə sistemli iş aparılmır;

xüsusi təhsil müəssisələri üçün dərsliklər və dərs vəsaitləri çatışmır, tədris planı və proqramlarının yeniləşdirilməsinə, yeni nəsil dərsliklərin hazırlanmasına ciddi ehtiyac yaranmışdır;

informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının geniş tətbiqi ilə əlaqədar xüsusi təhsil müəssisələrində kompüter sinifləri yaradılmamışdır;

xüsusi təhsil müəssisələrini bitirən uşaqların gələcək taleyi, cəmiyyətdə rolu, onların işlə təmin olunması məsələlərinin həlli üçün müvafiq proqramlar hazırlanıb həyata keçirilmir;

internat tipli xüsusi təhsil müəssisələrində ərzaqla təminat sahəsində problemlər qalmaqdadır, ərzaq normalarına yenidən baxılması zərurəti yaranmışdır.

Respublika üzrə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların təhsilinin təşkili sahəsində xeyli müsbət təcrübə toplanmışdır, lakin qeyd edilməlidir ki, bu sahədə mövcud olan problemlərdən biri də dünya təcrübəsində geniş tətbiq olunan inteqrasiyalı (inkluziv) təlimin nəzərə alınmamasıdır. Belə ki, əksər ölkələrin təhsil sistemində xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar internat tipli və xüsusi məktəblərdə deyil, sağlam şagirdlərin təhsil aldığı ümumtəhsil məktəblərində məktəb, yaxud sinif səviyyəsində inteqrasiya həyata keçirilməklə təhsilə cəlb olunmuşlar. Belə sistem mövcud olan bir sıra ölkələrdə isə inteqrasiyalı (inkluziv) təlimə keçid istiqamətində xüsusi proqramlar həyata keçirilir. Təhsilin belə bir formada təşkili xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlan cəmiyyətdən və yaşıdlarından təcrid olunmaqdan xilas edir, onlarda özünə inam yaradır, sağlam uşaqlarda isə onlara qarşı tolerantlıq, mərhəmət, qayğı hisslərinin formalaşmasına səbəb olur. Məhz bu səbəbdən Azərbaycanda inteqrasiyalı (inkluziv) təlimin təşkili üzrə pilot layihələrinin həyata keçirilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların inteqrasiyalı (inkluziv) təliminin təşkili, xüsusi təhsil müəssisələrinin mövcud problemlərinin aradan qaldırılması, onların dinamik inkişafının təmin edilməsi, həmin müəssisələrdə təhsillə əhatə olunmuş uşaqların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə əlaqədar 2005-2009-cu illəri əhatə edən Tədbirlər Planı nəzərdə tutulmuşdur (əlavə olunur).

Proqramda xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün təhsil müəssisələrinin maddi-texniki və tədris bazasının möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə hər bir müəssisə üzrə tədbirlər də müəyyənləşdirilmişdir. Bu tədbirlər əlavə korpusların, sinif və yardımçı otaqların, idman zallarının inşası, reabilitasiya kabinetlərinin yaradılması, müalicəvi idman avadanlıqlarının, trenajorların, kompüter dəstlərinin, texniki təlim vasitələrinin, eşitmə aparatlarının, əlil arabalarının, nəqliyyat vasitələrinin alınması və sair kimi məsələləri əhatə etmişdir. Bu məsələlərin həlli üçün, kompüter dəstləri istisna olmaqla, ümumilikdə 5 milyard 14 milyon manat vəsaitin tələb olunduğu müəyyənləşdirilmişdir.

  1. PROQRAMIN MƏQSƏDİ

Proqramın əsas məqsədləri aşağıdakılardır:

xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların təhsil hüququnun yerinə yetirilməsi, belə kateqoriyadan olan uşaqların hamısı üçün bərabər təhsilalma şəraitinin yaradılması;

inteqrasiyalı (inkluziv) təlimə keçidin reallaşdırılması;

təhsil müəssisələrində bütün uşaqların təhsili üçün bərabər imkanların yaradılması;

dövlət himayəsində olan uşaqların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi;

müvafiq klassifikasiyaya uyğun olaraq bütün kateqoriyadan olan xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların ölkə üzrə qeydiyyatının aparılması və təhsilə cəlb edilməsi;

xüsusi təhsil müəssisələrinin maddi-texniki və tədris bazasının müasir standartlara uyğunlaşdırılması.

  1. PROQRAMIN QANUNVERİCİLİK BAZASI

 

Proqramın qanunvericilik bazasını aşağıdakı sənədlər təşkil edir:

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası;

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanunu;

“Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu;

“Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 30 avqust tarixli 188 nömrəli Fərmanı;

“Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili (xüsusi təhsil) haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 19 iyul tarixli 540 nömrəli Fərmanı;

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 11 fevral tarixli 24 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər)”.

  1. PROQRAMIN MALİYYƏ TƏMİNATI

Proqramın maliyyə təminatını aşağıdakı mənbələr təşkil edir:

nəzərdə tutulmuş dövlət büdcə təxsisatları üzrə ayırmalar;

beynəlxalq və xarici ölkə təşkilatlarının texniki və maliyyə köməyi;

bələdiyyələrin vəsaitləri;

xarici investisiyalar;

qeyri-hökumət təşkilatlarının yardımları;

ictimai fondlar, təşkilatlar və yerli biznes qurumlarının yardımları.

  1. GÖZLƏNİLƏN NƏTİCƏLƏR

Proqramın yerinə yetirilməsindən gözlənilən nəticələr aşağıdakılardır: xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların təhsili üzrə normativ hüquqi baza təkmilləşdiriləcək;

bütün kateqoriyadan olan xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların təhsilə cəlb edilməsi həyata keçiriləcək;

xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların təlim-tərbiyəsi üçün əlverişli şərait yaradılacaq;

xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün təhsil müəssisələrinin maddi-texniki və tədris bazası möhkəmlənəcək;

inteqrasiyalı (inkluziv) təlim həyata keçiriləcək;

xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların təhsilinin səmərə və keyfiyyəti yüksələcək;

xüsusi təhsil müəssisələri üçün pedaqoji kadr hazırlığı təkmilləşəcək;

xüsusi təhsil müəssisələrində fəaliyyət göstərən pedaqoji kadrların ixtisasartırma təhsilinə cəlb edilməsi sahəsində səmərəli sistem yaranacaq;

xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların sağlamlığının mühafizəsi və reabilitasiyası həyata keçiriləcək;

xüsusi təhsil müəssisələri üçün yeni tədris planlan və proqramları, dərsliklər və dərs vəsaitləri hazırlanacaq;

xüsusi təhsil müəssisələrində müasir idarəetmə mexanizmləri tətbiq ediləcək, idarəetmə sistemi təkmilləşəcək;

təhsil müəssisələrində müasir monitorinq və qiymətləndirmə mexanizmləri tətbiq ediləcək.

                                                                                      Azərbaycan Respublikasında xüsusi qayğıya ehtiyacı olan (sağlamlıq imkanları məhdud)

                                                                                                                           uşaqların təhsilinin təşkili üzrə İnkişaf Proqramına (2005-2009-cu illər)

                                                                                                                                                                                                                     ƏLAVƏ

Proqramın həyata keçirilməsi üzrə

 

TƏDBİRLƏR PLANI

 

Sıra

№-Sİ

Tədbirlərin adı Məqsəd İcraçılar İcra müddəti (illər üzrə) Tədbirləri birgə həyata keçirən strukturlar Gözlənilən nəticələr
1 2 3 4 5 6 7
1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

22.

   Bakı və Sumqayıt şəhərlərində erkən uşaqlıq dövrünün hərtərəfli inkişafına dair eksperimental proqramın müəyyənləşdirilmiş uşaq bağçalarında və məktəblərin ibtidai siniflərində həyata keçirilməsi:

proqram çərçivəsində “öyrədənlərin” hazırlanması;

“Addım-addım” texnologiyası üzrə məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı ərazilərdə təşkil edilmiş uşaq bağçalarında xüsusi təcrübə keçmiş tərbiyəçilər və ibtidai sinif müəllimləri üçün 67-72 saatlıq seminarların təşkili;

eksperiment aparılan uşaq bağçalarına sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu olan uşaqların 10 faizinin qəbul edilməsi, proqramın qiymətləndirilməsi; [4]

eksperimental dövrdən sonra inkluziv təlim üzrə Milli Strategiyanın işlənib hazırlanması;

xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün reabilitasiya, istirahət, oyun və əyləncə üçün müvafiq şəraiti olan məşğələ otaqlarının yaradılması; paralel təhsil modelini tətbiq etməklə müəllim və validenylərlə birgə treninqin, təlim kurslarının təşkili

 

Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların təhsili ilə əlaqədar mövcud qanunvericiliyin ekspertizasının aparılması

 

 

 

 

Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti üzrə normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi, inteqrasiyalı təlimə keçilməsi ilə əlaqədar müvafiq əsasnamələrin, nizamnamələrin yenidən işlənməsinə və təsdiq edilməsinə nail olunması

 

Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün təhsil müəssisələrində təhsilin məzmununun yeniləşdirilməsi ilə əlaqədar tədbirlərin həyata keçirilməsi, tədris planlan və proqramlarına baxılması, inteqrasiyalı təlim baxımından yenidən işlənməsi

 

Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara aid təhsil müəssisələri üçün şagirdlərin fiziki və əqli qüsurları nəzərə alınmaqla, yeni nəsil dərsliklərin işlənməsi və nəşr edilməsi

 

Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün təhsil müəssisələrinin xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq pedaqoji kadrların-defektoloqların,

surdo-, oliqofreno-, tiflopedaqoqların, surdopsixoloqların, loqopedlərin hazırlanması və bu məqsədlə üç yanaşmanın həyata keçirilməsi:

hazırda xüsusi təhsil müəssisələrində işləyən pedaqoji kadrların müvafiq treninqlərə, ixtisasartırma təhsilinə cəlb edilməsi yolu ilə; müəyyənləşdirilmiş pilot məktəblərinin pedaqoji kadrlarının ixtisasartırma və yenidənhazırlanma təhsili yolu ilə; pedaqoji kadr hazırlığı ilə məşğul olan ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində xüsusi tədris planı və proqramları tətbiq edilməklə

 

Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün təhsil müəssisələrində fəaliyyət göstərən pedaqoji kadrların ixtisasartırma təhsilinə cəlb edilməsi üzrə xüsusi fəaliyyət planının hazırlanması

 

Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün təhsil müəssisələrində işləyən pedaqoji kadrların (o cümlədən tərbiyəçi və dayələrin) peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədi ilə aktual problemlərə aid seminarların, treninqlərin təşkili üzrə fəaliyyət planının hazırlanması

 

Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan bütün kateqoriyalardan olan uşaqların ölkə üzrə müəyyənləşdirilməsi, onların qeydiyyatının aparılması:

kar, zəifeşidən və sonradan karlaşmış, kor və zəifgörən, nitqi qüsurlu, əqli cəhətdən qüsurlu, poliomelit və beyin iflici qalığı olan uşaqların aşkar edilməsi

 

İnteqrasiyalı təlimə keçilməsi ilə  əlaqədar

xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün internat tipli təhsil müəssisələrində müvafiq

maddi-tədris bazası və kadr potensialı nəzərə

alınmaqla, sağlam uşaqlar üçün eksperimental

siniflərin açılması

 

Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün

təhsil müəssisələrinin kitabxana fondlarının

dərslik, elmi, metodiki və bədii ədəbiyyatla

təminatı

 

 

Təcrübə mübadiləsi məqsədi ilə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün təhsil müəssisələri rəhbərlərinin, mütəxəssis-müəllimlərin xarici ölkələrə ezamiyyətlərinin təşkili

 

İnternat tipli təhsil müəssisələrində ərzaqla

təminatın yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar tədbirlərin həyata keçirilməsi, ərzaq normalarına yenidən baxılması

 

 

 

Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün

müəssisələrdə tərbiyə və təlimlə əhatə olunmuş uşaqların ailələrə verilməsi üzrə mexanizmin hazırlanması

 

 

 

 

 

 

Xüsusi məktəblərdə təhsillə əhatə olunmuş uşaqların inteqrasiyalı təlimə cəlb edilməsi üzrə pilot layihəsinin hazırlanması və bu məqsədlə Bakı şəhərində 3, Gəncə şəhərində 1 pilot ümumtəhsil məktəbinin müəyyənləşdirilməsi;

bununla əlaqədar:

ilk növbədə yüngül formalı anomaliyası olan uşaqların valideynləri ilə izahat işlərinin aparılması və həmin uşaqların ümumtəhsil məktəblərinə köçürülməsinə nail olunması; fiziki cəhətdən qüsurlu uşaqların valideynlərinə müəyyən müavinətlərin ödənilməsi yolu ilə onların ümumtəhsil məktəblərinə köçürülməsi; son mərhələdə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan və ağır formalı uşaqlarla əlaqədar layihənin reallaşdırılmasına başlanılması

 

Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların ümumtəhsil məktəblərində inteqrasiyalı təlimə cəlb edilməsi üzrə pilot layihəsinin qiymətləndirilməsi və layihənin genişləndirilməsi üzrə təkliflərin hazırlanması

 

Müəyyənləşdirilmiş pilot məktəblərində xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların təhsilinə şərait yaradılması, onlara qarşı tolerantlıq nümayiş etdirilməsi ilə əlaqədar valideynlər, şagirdlər və müəllimlər arasında izahat işlərinin aparılması

 

Müəyyənləşdirilmiş pilot məktəblərinə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların köçürülməsi ilə əlaqədar həmin məktəblərə əlavə ştatların verilməsi

 

 

 

 

Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün təhsil müəssisələrində müasir monitorinq, nəzarət və qiymətləndirmə mexanizmlərinin tətbiqi

 

Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün təhsil müəssisələrində psixoloji xidmətin müasir tələblər səviyyəsində təşkili, bu məqsədlə psixodiaqnostik metodikalarla və psixokorreksiya proqramları ilə təchiz olunmuş kabinetlərin yaradılması

 

Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların təhsil aldığı müəssisələrdə müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların tətbiqinin təmin edilməsi

 

 

Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün təhsil müəssisələrində müasir idarəetmə mexanizmlərinin tətbiqi

İnteqrasiyalı təlimə keçid üzrə təcrübənin toplanması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qanunvericiliyin müasir tələblərə və dünya təcrübəsinə uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi

 

 

Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün təhsil müəssisələrinin fəaliyyətində meydana çıxan problemlərin aradan qaldırılması

 

 

Təlim-tərbiyə prosesinin səmərə və keyfiyyətinin yüksəldilməsi, inteqrasiyalı təlimin təşkili

 

Xüsusi təhsil üçün dərslik probleminin aradan qaldırılması

 

 

İnteqrasiyalı təlim və xüsusi təhsil üzrə pedaqoji kadr hazırlığı probleminin aradan qaldırılması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedaqoji kadrların peşəkarlıq səviyyəsinin, elmi-metodiki hazırlığının yüksəldilməsi

 

Pedaqoji kadrların müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyalara yiyələnməsi, təlimin səmərəliliyinin yüksəldilməsi

 

Ölkə üzrə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar barədə məlumat bankının yaradılması, onların təhsilə cəlb edilməsi

 

 

 

İnteqrasiyalı təlim

üçün şərait və bazanın yaradılması

 

 

 

 

 

Şagirdlərin müxtəlif

mənbələrdən istifadəsi və müəllimlərin

ədəbiyyata tələbatının ödənilməsi

 

Xüsusi təhsil sahəsində dünya təcrübəsinin öyrənilməsi

 

 

 

Şagirdlərin sağlamlığının mühafizəsi

 

 

 

 

Uşaqların ailə mühitində formalaşması

 

 

 

 

 

 

 

İnteqrasiyalı təlimə keçidin reallaşdırılması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Layihənin gedişinin izlənməsi və kənaraçıxmaların müəyyənləşdirilməsi

 

 

 

Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların sağlam uşaqlarla birgə təliminə şərait yaradılması

 

 

 

Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların sağlam uşaqlarla birlikdə təliminə imkan yaradılması

 

 

 

İdarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi

 

 

 

Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların psixofizioloji imkan-larının müəyyənləş-dirilməsi

 

 

Təlim prosesinin səmərə və keyfiyyətinin yüksəldilməsi, şəxsiyyət yönümlü təhsilin reallaşdırılması

 

İdarəetmə mexanizminin təkmilləşdirilməsi

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

2005-2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

 

 

 

 

 

 

2005-2009

 

 

 

 

 

 

 

2005-2009

 

 

 

 

 

 

2005-2009

 

 

 

 

2005-2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005-2006

 

 

 

 

 

2005-2009

 

 

 

 

 

 

 

2005-2009

 

 

 

 

 

 

 

 

2005-2009

 

 

 

 

 

 

 

2005-2009

 

 

 

 

 

2005-2009

 

 

 

 

 

2005-2009

 

 

 

 

 

 

2005-2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005-2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

 

 

 

 

 

 

2005-2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005-2009

 

 

 

 

2005-2009

 

 

 

 

 

 

2005-2009

 

 

 

 

 

2005-2009

TPİ, ACİ-YF, World Vision (Dünyaya baxış)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Səhiyyə Nazirliyi, Əmək və

Əhalinin Sosial

Müdafiəsi Nazirliyi, ACİ-YF,

UNİCEF, QHT

 

Nazirlər Kabineti, Səhiyyə Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial

Müdafiəsi Nazirliyi, ACİ-YF,

UNİCEF, QHT

 

TPİ, ACİ-YF, UNİCEF

 

 

 

 

 

TPİ, ACİ-YF, UNİCEF, QHT

 

 

 

BDU, ADPU,

ADPK, AMİ,

BPKİAİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMİ və filialları, BPKİAİ

 

 

 

 

TPİ, AMİ və filialları, BPKİAİ

 

 

 

 

 

 

Səhiyyə Nazirliyi, ƏƏSMN,

YİH

 

 

 

 

 

 

Səhiyyə Nazirliyi, Əmək və

Əhalinin Sosial

Müdafiəsi Nazirliyi, ACİ-YF,

UNİCEF

 

 

ACİ-YF, UNİCEF

 

 

 

 

 

ACİ-YF, UNİCEF

 

 

 

 

 

Səhiyyə Nazirliyi, ATU, Maliyyə

Nazirliyi, YİH

 

 

 

 

Nazirlər Kabineti, ƏƏSMN, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Ədliyyə

Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi,

UNİCEF,

ACİ-YF, YİH

 

Nazirlər Kabineti, Səhiyyə Nazirliyi, Əmək və

Əhalinin Sosial

Müdafiəsi Nazirliyi, ACİ-YF,

UNİCEF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TPİ, ACİ-YF, UNİCEF, QHT

 

 

 

 

 

Səhiyyə Nazirliyi, Əmək və

Əhalinin Sosial

Müdafiəsi Nazirliyi, ACİ-YF,

UNİCEF

 

Nazirlər Kabineti, Maliyyə Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, ACİ-YF, UNİCEF

 

TPİ, ACİ-YF, UNİCEF

 

 

 

TPİ, AMİ və onun filialları, BPKİAİ, ACİ-YF

 

 

 

 

TPİ, BPKİAİ, ACİ-YF, UNİCEF

 

 

 

 

TPİ, ACİ-YF, UNİCEF

Məktəbəqədər yaşından xüsusi qayğıya ehtiyacı olan və sağlam uşaqların tərbiyə və təlimi birgə həyata keçiriləcək;

inteqrasiyalı təlim üzrə müəllim və tərbiyəçilər hazırlanacaq;

bu sahədə Milli Strategiya hazırlanacaq;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeni qanunvericilik bazasının yaradılması üçün təkliflər hazırlanacaq

 

 

 

 

Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin daha səmərəli təşkili üzrə normativ hüquqi baza yaradılacaq

 

 

Müasir tələbləri və standartları özündə əks etdirən yeni tədris planları və proqramları yaradılacaq

 

 

 

Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara aid təhsil müəssisələri üçün yeni nəsil dərsliklər hazırlanacaq

 

İnteqrasiyalı təlim və xüsusi təhsil üzrə mütəxəssislər hazırlanacaq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Təlim-tərbiyə prosesinin səmərə və keyfiyyəti yüksələcək

 

 

 

Təlim prosesi təkmilləşəcək, pedaqoji fəaliyyətin səmərəliliyi artacaq

 

 

 

 

 

Ölkə üzrə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar barədə məlumat bankı yaradılacaq, onlar təhsilə cəlb ediləcəklər

 

 

 

 

 

İnteqrasiyalı təlimə keçid

üçün zəmin yaradacaq

 

 

 

 

 

 

Şagirdlərin bilik və bacarıqlarının səviyyəsi artacaq

 

 

 

Müasir dünya təcrübəsi xüsusi təhsil sisteminə tətbiq

ediləcək

 

 

 

İnternat tipli təhsil müəssisələrinin ərzaqla təminatı yaxşılaşacaq, ərzaq normaları

müəyyənləşdirilmiş standartlara uyğun olacaq

 

Uşaqların formalaşması və

inkişafı üçün əlverişli mühit

yaradılacaq

 

 

 

 

 

 

 

İnteqrasiyalı təlim reallaşacaq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilot layihəsinin reallaşdırılması üzrə istiqamətlər müəyyənləşəcək

 

 

 

 

İnteqrasiyalı təlimə şərait yaradılacaq

 

 

 

 

 

İnteqrasiyalı təlim reallaşacaq

 

 

 

 

 

 

 

Təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti və təhsilin keyfiyyəti obyektiv qiymətləndiriləcək

 

 

Təlim-tərbiyə prosesinin psixoloji təminatı həyata keçiriləcək

 

 

 

 

Təlimin keyfiyyəti yüksələcək

 

 

 

 

 

Təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin səmərəliliyi artacaq

I. KAR UŞAQLAR ÜÇÜN 1 NÖMRƏLİ İNTERNAT MƏKTƏBİ
1.1.

 

 

 

1.2.

 

 

 

1.3.

 

 

 

1.4.

 

 

 

1.5.

 

 

 

1.6.

 

 

 

1.7.

 

 

 

 

1.8.

 

 

 

 

1.9.

 

Əlavə sinif otaqlarının inşa edilməsi (100 yerlik 5 sinif otağı)

 

 

İdman zalının əsaslı təmiri və avadanlıqla təchiz edilməsi

 

 

Akt zalının əsaslı təmiri və müasir avadanlıqla təchiz edilməsi

 

 

Emalatxanaların yenidən qurulması və avadanlıqla təchiz edilməsi

 

 

Fərdi eşitmə aparatlarının alınması (1 dəst-11 ədəd)

 

 

Mətbəx üçün soyuducuların alınması

 

 

 

Fənn kabinetləri və sinif otaqları üçün texniki təlim vasitələrinin alınması

 

 

 

Kitabxana fondu üçün elmi, metodiki və bədii ədəbiyyatların alınması

 

 

 

Kompüter dəstinin alınması

 

Şagird sıxlığının aradan qaldırılması

 

 

Şagirdlərin sağlamlığının mühafizəsi

 

Şagirdlərin estetik inkişafı üçün şəraitin yaradılması

 

Şagirdlərin peşəyönümünün inkişaf etdirilməsi

 

Təlim prosesinin səmərə və keyfiyyətinin yüksəldilməsi

 

İaşə xidmətinin təşkili

 

 

 

Təlim prosesinin intensivliyinin təmin edilməsi

 

 

Şagirdlərin və müəllimlərin hazırlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi

 

Təlim prosesində İKT-nin tətbiqi

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

2005

 

 

 

2008

 

 

 

2007

 

 

 

2009

 

 

 

2005

 

 

 

2005

 

 

 

2009

 

 

 

 

2009

 

 

 

2005

 

QHT, BHT, sponsorlar

 

 

QHT, BHT, sponsorlar

 

 

QHT, sponsorlar

 

 

 

QHT, BHT, sponsorlar

 

 

QHT, BHT,

sponsorlar

 

 

Maliyyə Nazirliyi, QHT, BHT, sponsorlar

 

QHT, BHT,

sponsorlar

 

 

 

Maliyyə Nazirliyi, QHT, BHT

 

 

Maliyyə Nazirliyi (Proqram çərçivəsində)

 

Təlim-tərbiyənin səmərəli təşkili üçün əlverişli şərait yaradılacaq

 

Şagirdlərin fiziki inkişafı və idmançı kimi yetişmələri reallaşacaq

 

Maddi-texniki baza möhkəmlənəcək

 

 

Şagirdlərdə əmək və peşə vərdişləri formalaşacaq

 

 

Şagirdlərdə şifahi nitqin və eşitmənin inkişafı həyata keçiriləcək

 

İaşə xidmətinin səviyyəsi yüksələcək

 

 

Təlimin səmərə və keyfiyyəti, şagirdlərin bilik və bacarıqlarının səviyyəsi yüksələcək

 

Təlim prosesinin optimallaşdırılmasına şərait yaradılacaq

 

Şagirdlər İKT ilə işləmək vərdişləri əldə edəcək, müstəqil mənbələrə istinad etməyi bacaracaqlar

II. KAR UŞAQLAR ÜÇÜN 3 NÖMRƏLİ RESPUBLİKA XÜSUSİ İNTERNAT MƏKTƏBİ
2.1.

 

 

 

2.2.

 

 

 

 

 

2.3.

 

 

 

 

 

2.4.

 

 

 

2.5.

 

 

 

2.6.

 

 

 

 

2.7.

 

Fərdi eşitmə aparatlarının alınması (1 dəst – 11 ədəd)

 

 

Nəqliyyat vasitəsinin alınması (1 ədəd mikroavtobus)

 

 

 

 

İdman zalının əsaslı təmiri və avadanlıqla təchiz edilməsi

 

 

 

 

Mətbəx üçün soyuducuların alınması (2  ədəd)

 

 

Televizorların alınması

 

 

 

Sinif otaqları və fənn kabinetləri üçün texniki təlim vasitələrinin alınması

 

 

 

Kompüter dəstinin alınması

 

Təlim prosesinin səmərə və keyfiyyətinin yüksəldilməsi

 

Şagirdlərin daşınmasının həyata keçirilməsi

 

 

 

Şagirdlərin fiziki inkişafına və sağlamlığının mühafizəsinə şəraitin yaradılması

 

İaşə xidmətinin yaxşılaşdırılması

 

 

Təlim-tərbiyə prosesinin səmərəli təşkili

 

 

Təlim prosesinin intensivliyinin təmin edilməsi

 

 

Təlim prosesində İKT-nin tətbiqi

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

2005

 

 

 

2005

 

 

 

 

 

2007

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

2005-2006

 

 

 

2009

 

 

 

 

2005

QHT, BHT, sponsorlar

 

 

QHT, BHT, sponsorlar

 

 

 

 

QHT, BHT,

sponsorlar

 

 

 

 

QHT, BHT,

sponsorlar

 

 

QHT, BHT,

sponsorlar

 

 

QHT, BHT,

sponsorlar

 

 

 

Maliyyə Nazirliyi (Proqram çərçivəsində)

Şagirdlərdə şifahi nitqin və eşitmənin inkişafı həyata keçiriləcək

 

Şagirdlərin ekskursiyalara, mədəni-kütləvi tədbirlərə, yarışlara, reabilitasiya mərkəzlərinə daşınması həyata keçiriləcək

 

Maddi-tədris baza möhkəmlənəcək

 

 

 

 

Şagirdlərin keyfiyyətli qidalanması həyata keçiriləcək

 

Təlim-tərbiyə prosesinin səmərə və keyfiyyəti yüksələcək

 

Təlimin səmərə və keyfiyyəti, şagirdlərin bilik və bacarıqlarının səviyyəsi yüksələcək

 

Şagirdlər İKT ilə işləmək vərdişləri əldə edəcək, müstəqil mənbələrə istinad etməyi bacaracaqlar

III. KOR VƏ ZƏİFGÖRƏN UŞAQLAR ÜÇÜN RESPUBLİKA ORTA İNTERNAT MƏKTƏBİ
3.1.

 

 

 

3.2.

 

 

 

3.3.

 

 

 

 

 

3.4.

 

 

 

3.5.

Məktəbin binasının əsaslı təmiri

 

 

 

Müstəqil istilik sisteminin yaradılması

 

 

 

Nəqliyyat vasitəsinin alınması (1 ədəd mikroavtobus)

 

 

 

 

“Brayl” çap maşını ilə latın qrafikalı dərsliklərin nəşri

 

 

Kompüter dəstinin alınması

Maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi

 

 

Məktəbin istiliklə təmin olunması

 

 

Şagirdlərin daşınmasının həyata keçirilməsi

 

 

 

Şagirdlərin müvafiq dərsliklərlə təmin olunması

 

Təlim prosesində İKT-nin tətbiqi

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

2007

 

 

 

2008

 

 

 

2005

 

 

 

 

 

2005

 

 

 

2005

Maliyyə Nazirliyi, QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, QHT, BHT, sponsorlar

 

 

 

TPİ, ACİ-YF, UNİCEF

 

 

Maliyyə Nazirliyi (Proqram çərçivəsində)

Təlim-tərbiyə prosesinin təşkili üçün lazımi şərait yaradılacaq

 

Təlim-tərbiyə prosesinin təşkili üçün lazımi şərait yaradılacaq

 

Şagirdlərin ekskursiyalara, mədəni-kütləvi tədbirlərə, yarışlara, reabilitasiya mərkəzlərinə daşınması həyata keçiriləcək

 

Təkmilləşdirilmiş dərsliklər hazırlanacaq, təlimin səmərə və keyfiyyəti yüksələcək

 

Şagirdlər İKT ilə işləmək vərdişləri əldə edəcək, müstəqil mənbələrə istinad etməyi bacaracaqlar

IV. ZƏİFEŞİDƏN VƏ SONRADAN KARLAŞMIŞ UŞAQLAR ÜÇÜN RESPUBLİKA İNTERNAT MƏKTƏBİ
4.1.

 

 

 

 

 

4.2.

 

 

 

 

 

4.3.

 

 

 

 

4.4.

 

 

 

4.5.

Yeni idman zalının inşası və avadanlıqla təchiz edilməsi

 

 

 

 

Nəqliyyat vasitəsinin alınması (1 ədəd mikroavtobus)

 

 

 

 

Böyük həcmli paltaryuyan maşının alınması (1 ədəd)

 

 

 

Fərdi eşitmə aparatlarının alınması (5 ədəd)

 

 

 

Kompüter dəstinin alınması

Şagirdlərin fiziki inkişafına və sağlamlığının mühafizəsinə şəraitin yaradılması

 

Şagirdlərin daşınmasının təşkil edilməsi

 

 

 

Şagirdlərə məişət xidmətinin yaxşılaşdırılması

 

 

Təlim prosesinin səmərə və keyfiyyətinin yüksəldilməsi

 

Təlim prosesində İKT-nin tətbiqi

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

2008

 

 

 

 

 

2005

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

2007

 

 

 

 

2005

QHT, BHT, sponsorlar

 

 

 

 

Maliyyə Nazirliyi, QHT, BHT, sponsorlar

 

 

 

Maliyyə Nazirliyi, QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, QHT, BHT, sponsorlar

 

 

Maliyyə Nazirliyi (Proqram çərçivəsində

Məktəbin maddi-tədris bazası möhkəmlənəcək

 

 

 

 

Şagirdlərin ekskursiyalara, mədəni-kütləvi tədbirlərə, yarışlara, reabilitasiya mərkəzlərinə daşınması həyata keçiriləcək

 

Şagirdlərə göstərilən xidmətin səviyyəsi yüksələcək

 

Şagirdlərdə şifahi nitqin və eşitmənin inkişafı həyata keçiriləcək

 

 

Şagirdlər İKT ilə işləmək vərdişləri əldə edəcək, müstəqil mənbələrə istinad etməyi bacaracaqlar

V. YETİM VƏ VALİDEYN HİMAYƏSİNDƏN MƏHRUM OLMUŞ UŞAQLAR ÜÇÜN RESPUBLİKA İNTERNAT MƏKTƏBİ
5.1.

 

 

 

5.2.

 

 

 

 

 

5.3.

 

 

 

5.4.

 

 

 

5.5.

 

 

 

5.6.

Yeni idman zalının inşası və avadanlıqla təchiz edilməsi

 

 

Nəqliyyat vasitəsinin alınması (1 ədəd mikroavtobus)

 

 

 

 

Böyük həcmli paltaryuyan maşının alınması (1 ədəd)

 

 

Mətbəx üçün soyuducuların alınması

 

 

 

Ərzaq və digər ləvazimatların saxlanılması üçün yardımçı otaqların (anbarların) inşa edilməsi (3 otaq, hər birinin sahəsi 20 kv.m)

 

Kompüter dəstinin alınması

Şagirdlərin fiziki sağlamlığının təmin edilməsi

 

Şagirdlərin daşınmasının həyata keçirilməsi

 

 

 

Şagirdlərə məişət xidmətinin yaxşılaşdırılması

 

İaşə xidmətinin təşkili

 

 

 

Maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi

 

 

Təlim prosesində İKT-nin tətbiqi

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

2005

 

 

 

2006

 

 

 

 

 

2007

 

 

 

2004-2005

 

 

 

2009

 

 

 

2005

Sponsorlar

 

 

 

Maliyyə Nazirliyi, QHT, BHT, sponsorlar

 

 

 

Maliyyə Nazirliyi, QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, QHT, BHT, sponsorlar

 

QHT, BHT,

Sponsorlar

 

 

Maliyyə Nazirliyi (Proqram çərçivəsində)

Şagirdlərin sağlamlığını təmin edən maddi baza yaradılacaq

 

Şagirdlərin ekskursiyalara, mədəni-kütləvi tədbirlərə, yarışlara, reabilitasiya mərkəzlərinə daşınması həyata keçiriləcək

 

Şagirdlərə göstərilən məişət xidmətinin səviyyəsi yüksələcək

 

İaşə xidmətinin səviyyəsi yüksələcək

 

 

Məktəbin maddi-texniki bazası möhkəmlənəcək

 

 

Şagirdlər İKT ilə işləmək vərdişləri əldə edəcək, müstəqil mənbələrə istinad etməyi bacaracaqlar

VI. E.MİRZƏYEV ADINA NİTQİ QÜSURLU UŞAQLAR ÜÇÜN RESPUBLİKA XÜSUSİ İNTERNAT MƏKTƏBİ
6.1.

 

 

 

6.2.

 

 

 

6.3.

 

 

 

6.4.

 

 

6.5.

 

 

6.6.

 

 

6.7.

 

 

 

6.8.

 

 

 

 

6.9.

Xarici kanalizasiya xəttinin dəyişdirilməsi

 

 

 

İstilik sisteminin əsaslı təmiri

 

 

 

Hamam, camaşırxana və yeməkxananın əsaslı təmir olunması, avadanlıqla təchiz edilməsi

 

 

Elektrik xətlərinin yenisi ilə əvəz edilməsi

 

 

Məktəbə yeni qaz kəmərinin çəkilməsi (məsafə 4-5 km)

 

Fasiləsiz su təminatının həyata keçirilməsi üçün çənin quraşdırılması (25 tonluq)

 

İdman zalının əsaslı təmiri və avadanlıqla təchiz edilməsi

 

 

Fənn kabinetləri və sinif otaqlarının texniki təlim vasitələri ilə təchiz edilməsi

 

 

 

Kompüter dəstinin alınması

Maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi

 

 

Məktəbin istiliklə təmin olunması

 

 

Maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi

 

 

Fasiləsiz elektrik təminatı

 

Qazla təminatın yaxşılaşdırılması

 

Su ilə fasiləsiz təminat

 

 

Şagirdlərin fiziki sağlamlığının təmin edilməsi

 

Təlim prosesinin intensivliyinin təmin edilməsi

 

 

Təlim prosesində İKT-nin tətbiqi

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

2005

 

 

 

2005

 

 

 

2008

 

 

 

2009

 

 

2008

 

 

2007

 

 

2009

 

 

 

2009

 

 

 

 

2005

Maliyyə Nazirliyi, QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, QHT, BHT, sponsorlar

 

QHT, BHT, sponsorlar

 

QHT, BHT, sponsorlar

 

QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, QHT, BHT, sponsorlar

 

 

Maliyyə Nazirliyi (Proqram çərçivəsində)

Məktəbin maddi-texniki bazası möhkəmlənəcək

 

 

Təlim-tərbiyə prosesinin təşkili üçün lazımi şərait yaradılacaq

 

Şagirdlərə məişət xidmətinin səviyyəsi yüksələcək

 

 

Məktəbin elektrik təminatı yaxşılaşacaq

 

Məktəbin qazla təminatı yaxşılaşacaq

 

Məktəbin su ilə təminatı yaxşılaşacaq

 

Şagirdlərin sağlamlığını təmin edən maddi baza yaradılacaq

 

Təlimin səmərə və keyfiyyəti, şagirdlərin bilik və bacarıqlarının səviyyəsi yüksələcək

 

Şagirdlər İKT ilə işləmək vərdişləri əldə edəcək, müstəqil mənbələrə istinad etməyi bacaracaqlar

VII. ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİNİN

ŞAĞAN QƏSƏBƏ 3 NÖMRƏLİ AĞILDANKƏM UŞAQLAR ÜÇÜN İNTERNAT EVİ

7.1.

 

 

 

 

 

7.2.

 

 

 

7.3.

 

 

 

7.4.

 

 

 

7.5.

 

 

 

7.6.

Mövcud idman zalının genişləndirilməsi

 

 

 

 

 

Əməklə müalicə məqsədi ilə istehsalat sahələrinin yaradılması və müvafiq avadanlıqla təchiz edilməsi

 

Reabilitasiya kabinetinin yaradılması və müvafiq reabilitasiya vasitələri ilə təchiz edilməsi

 

Müalicəvi bədən tərbiyəsi üçün trenajorların alınması

 

 

Tibb məntəqəsi üçün avadanlığın alınması

 

 

 

Fənn kabinetləri və sinif otaqlarının texniki təlim vasitələri ilə təchiz edilməsi

Şagirdlərin fiziki sağlamlığının təmin edilməsi

 

 

 

Şagirdlərin peşə hazırlığının həyata keçirilməsi

 

Uşaqların reabilitasiyasının həyata keçirilməsi

 

Tibbi xidmətin və fiziki tərbiyənin səviyyəsinin yüksəldilməsi

 

Tibbi xidmətin səviyyəsinin yüksəldilməsi

 

Təlim prosesinin intensivliyinin təmin edilməsi

ƏƏSMN

 

 

 

 

 

ƏƏSMN

 

 

 

ƏƏSMN

 

 

 

ƏƏSMN

 

 

 

ƏƏSMN

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

2008

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

2007

 

 

 

2008

 

 

 

2009

 

 

 

2009

Maliyyə Nazirliyi, QHT, BHT, sponsorlar

 

 

 

QHT, BHT, sponsorlar

 

 

Maliyyə Nazirliyi, QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, QHT, BHT, sponsorlar

Uşaqların fiziki hazırlıq səviyyəsi yüksələcək, idmançıların yetişdirilməsinə şərait yaradılacaq

 

 

Uşaqların peşə hazırlığı həyata keçiriləcək

 

 

Uşaqların sağlamlığı bərpa olunacaq

 

 

Uşaqların fiziki inkişaf səviyyəsi yüksələcək

 

 

Uşaqların sağlamlığı mühafizə ediləcək

 

 

Təlimin səmərə və keyfiyyəti, şagirdlərin bilik və bacarıqlarının səviyyəsi yüksələcək

VIII. ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİNİN

SARAY QƏSƏBƏ 7 NÖMRƏLİ AĞILDANKƏM UŞAQLAR ÜÇÜN İNTERNAT EVİ

8.1.

 

 

 

8.2.

 

 

 

 

8.3.

 

 

 

 

8.4.

 

Reabilitasiya kabinetinin yaradılması və müvafiq reabilitasiya vasitələri ilə təchiz edilməsi

 

Mövcud idman zalının genişləndirilməsi

 

 

 

 

Kompüter dəstinin alınması

 

 

 

 

İnzibati korpusun əsaslı təmiri

 

Uşaqların reabilitasiyasının həyata keçirilməsi

 

Şagirdlərin fiziki sağlamlığının təmin edilməsi

 

 

Təlim prosesində İKT-nin tətbiqi

 

 

 

Maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi

 

ƏƏSMN

 

 

 

ƏƏSMN

 

 

 

 

ƏƏSMN

 

 

 

 

ƏƏSMN

 

2007

 

 

 

2008

 

 

 

 

2005

 

 

 

 

2005

 

Maliyyə Nazirliyi, QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, QHT, BHT, sponsorlar

 

 

Maliyyə Nazirliyi (Proqram çərçivəsində)

 

 

Maliyyə Nazirliyi, QHT, BHT, sponsorlar

 

Uşaqların sağlamlığı bərpa olunacaq

 

 

Uşaqların fiziki hazırlıq səviyyəsi yüksələcək, idmançıların yetişdirilməsinə şərait yaradılacaq

 

Şagirdlər İKT ilə işləmək vərdişləri əldə edəcək, müstəqil mənbələrə istinad etməyi bacaracaqlar

 

Təlim-tərbiyə prosesinin təşkili üçün lazımi şərait yaradılacaq

IX. BAKI ŞƏHƏRİ SURAXANI RAYONU 7 NÖMRƏLİ YARDIMÇI İNTERNAT MƏKTƏBİ
9.1.

 

 

 

9.2.

 

 

 

9.3.

 

 

9.4.

 

 

 

9.5.

 

 

 

9.6.

 

 

 

 

 

9.7.

 

 

 

9.8.

 

 

 

 

 

9.9.

 

 

 

 

9.10.

Məktəbin binasının əsaslı təmiri

 

 

 

Əlavə sinif otaqlarının inşa edilməsi (100 yerlik 5 sinif otağı)

 

 

Camaşırxananın inşa edilməsi

 

 

İdman zalı üçün avadanlığın alınması

 

 

 

Texniki və xidmət əməyi emalatxanaları

üçün alət və avadanlığın alınması

 

 

Nəqliyyat vasitəsinin alınması (1 ədəd mikroavtobus)

 

 

 

 

Reabilitasiya kabinetinin yaradılması və müvafiq reabilitasiya vasitələri ilə təchiz edilməsi

 

Müalicəvi bədən tərbiyəsi üçün trenajorların

alınması

 

 

 

 

Kompüter dəstinin alınması

 

 

 

 

Sinif otaqları və fənn kabinetləri üçün texniki təlim vasitələrinin alınması

Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi

 

 

Şagird sıxlığının aradan qaldırılması

 

 

Maddi bazanın möhkəmləndirilməsi

 

Şagirdlərin fiziki sağlamlığının təmin edilməsi

 

Peşə hazırlığının həyata keçirilməsi

 

 

Şagirdlərin daşınmasının həyata keçirilməsi

 

 

 

Reabilitasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi

 

Tibbi xidmətin və fiziki tərbiyənin səviyyəsinin yüksəldilməsi

 

 

 

Təlim prosesində

İKT-nin tətbiqi

 

 

 

Şagirdlərin intensiv

biliklərə yiyələnməsinin təmin edilməsi

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

2005

 

 

 

2008

 

 

 

2007

 

 

2009

 

 

 

2008

 

 

 

2006

 

 

 

 

 

2007

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

2005

 

 

 

 

2009

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

 

YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

 

 

Maliyyə Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT,

sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT,

sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi

(Proqram çərçivəsində)

 

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

Təlim-tərbiyə prosesinin təşkili üçün lazımi şərait yaradılacaq

 

Təlim-tərbiyənin səmərəli təşkili üçün əlverişli şərait yaradılacaq

 

Məişət xidməti yaxşılaşacaq

 

 

Uşaqların fiziki hazırlıq səviyyəsi yüksələcək

 

 

Şagirdlər əmək vərdişlərinə

yiyələnəcək və peşə hazırlığı keçəcəklər

 

Şagirdlərin ekskursiyalara,

mədəni-kütləvi tədbirlərə,

yarışlara, reabilitasiya mərkəzlərinə daşınması həyata keçiriləcək

 

Şagirdlərin sağlamlığı bərpa

ediləcək

 

 

 

Şagirdlərin fiziki inkişaf səviyyəsi yüksələcək

 

 

 

Şagirdlər İKT ilə işləmək

vərdişləri əldə edəcək, müstəqil mənbələrə istinad etməyi bacaracaqlar

 

Təlimin səmərə və keyfiyyəti, şagirdlərin bilik və bacarıqlarının səviyyəsi yüksələcək

X. BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYON 11 NÖMRƏLİ YARDIMÇI İNTERNAT MƏKTƏBİ
10.1.

 

 

 

 

 

10.2.

 

 

 

10.3.

 

 

 

10.4.

 

 

 

10.5.

 

 

 

10.6.

 

 

 

10.7.

 

 

 

10.8.

 

 

 

 

10.9.

 

 

 

 

10.10.

 

 

 

 

 

10.11.

 

 

 

10.12.

 

 

 

10.13.

 

 

 

 

10.14.

Tədris və yataqxana binalarında rekonstruksiya işlərinin aparılması və genişləndirilməsi

 

 

 

Yeni tədris korpusunun (200 yerlik 10 sinif otağı və 20 yerlik 5 yataq otağının) inşa edil-məsi

 

Yeni idman zalının inşası və avadanlıqla təchiz edilməsi

 

 

Tədris binasının əsaslı təmiri, qapı və pəncərə bloklarının dəyişdirilməsi

 

 

Yataqxana binasının əsaslı təmiri

 

 

 

Sanitariya qovşaqlarının əsaslı təmiri

 

 

 

Məktəbin ərazisinin abadlaşdırılması və “Oyun şəhərciyi”nin salınması

 

 

2 dülgərlik emalatxanasının yaradılması və müvafiq avadanlıqla təmin edilməsi

 

 

 

Şagirdlərə praktik əmək vərdişlərinin aşılanması və peşə ixtisaslarının verilməsi üçün istehsalat sahələrinin yaradılması, müvafiq xammal və avadanlığın alınması

 

Nəqliyyat vasitəsinin alınması (1 ədəd mikroavtobus)

 

 

 

 

Mətbəx avadanlığının alınması

 

 

 

Akt zalı üçün kresloların və musiqi alətlərinin (pianino, sintezator) alınması

 

 

Sinif otaqları (30 sinif) üçün televizor və videomaqnitafonların alınması

 

 

 

Kompüter dəstinin alınması

Təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və uşaqların yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması

 

Şagird sıxlığının aradan qaldırılması

 

 

Şagirdlərin fiziki sağlamlığının təmin edilməsi

 

Maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi

 

 

Maddi bazanın möhkəmləndirilməsi

 

 

Maddi bazanın möhkəmləndirilməsi

 

 

Asudə vaxtın səmərəli təşkili

 

 

Şagirdlərin əmək vərdişlərinə yiyələnməsinin təmin edilməsi

 

Şagirdlərin əmək və peşə vərdişlərinə yiyələnməsinin həyata keçirilməsi

 

Şagirdlərin daşınmasının həyata keçirilməsi

 

 

 

Sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması

 

 

Şagirdlərin estetik tərbiyəsi üçün şəraitin yaradılması

 

Təlim prosesinin intensivliyinin təmin edilməsi

 

 

Təlim prosesində İKT-nin tətbiqi

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

2009

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

2008

 

 

 

2005

 

 

 

2005

 

 

 

2007

 

 

 

2007

 

 

 

2009

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

2006

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

2007

 

 

 

2009

 

 

 

 

2005

YİH, QHT, BHT, “Total” Neft Şirkəti

 

 

 

YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

 

YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

YİH, QHT, BHT, sponsorlar, “Total” Neft Şirkəti

 

“Total” Neft Şirkəti

 

 

 

Maliyyə Nazirliyi, YIH, QHT, BHT, sponsorlar

 

 

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

 

Maliyyə Nazirliyi (Proqram çərçivəsində)

Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün tam şərait yaradılacaq

 

 

 

Təlim-tərbiyənin səmərəli təşkili üçün əlverişli şərait yaradılacaq

 

Uşaqların fiziki hazırlıq səviyyəsi yüksələcək

 

 

Təlim-tərbiyə prosesinin təşkili üçün lazımi şərait yaradılacaq

 

Şagirdlərin yaşayış şəraiti yaxşılaşacaq

 

 

Sanitar-gigiyenik vəziyyət yaxşılaşacaq

 

 

Şagirdlərin asudə vaxtı səmərəli təşkil ediləcək

 

 

Şagirdlər əmək vərdişlərinə yiyələnəcək

 

 

 

Şagirdlərin peşələrə yiyələn-məsi həyata keçiriləcək

 

 

 

Şagirdlərin ekskursiyalara, mədəni-kütləvi tədbirlərə, yarışlara, reabilitasiya mərkəzlərinə daşınması həyata keçiriləcək

 

Şagirdlərə iaşə xidmətinin səviyyəsi yüksələcək

 

 

Məktəbin maddi-texniki bazası möhkəmlənəcək

 

 

Təlimin səmərə və keyfiyyəti, şagirdlərin bilik və bacarıqlarının səviyyəsi yüksələcək

 

Şagirdlər İKT ilə işləmək vərdişləri əldə edəcəklər

XI. BAKI ŞƏHƏRİ QARADAĞ RAYON NİTQİ QÜSURLU UŞAQLAR ÜÇÜN XÜSUSİ İNTERNAT MƏKTƏBİ
11.1.

 

 

 

11.2.

 

 

 

 

 

11.3.

 

 

 

11.4.

 

 

 

11.5.

 

 

 

11.6.

 

 

 

 

11.7.

Binanın əsaslı təmiri

 

 

 

Nəqliyyat vasitəsinin alınması (1 ədəd mikroavtobus)

 

 

 

 

İdman zalı üçün avadanlığın alınması

 

 

 

Linqofon dəstinin alınması

 

 

 

Sinif otaqları və fənn kabinetləri üçün texniki təlim vasitələrinin alınması

 

 

 

Televizorun alınması

 

 

 

Kompüter dəstinin alınması

Maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi

 

 

Şagirdlərin daşınmasının həyata keçirilməsi

 

 

 

Şagirdlərin fiziki sağlamlığının təmin edilməsi

 

Təlim prosesində TTV-nin tətbiqi

 

 

Təlim prosesinin intensivliyinin təmin edilməsi

 

 

Təlim-tərbiyə prosesinin səmərəli təşkili

 

 

Təlim prosesində İKT-nin tətbiqi

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

2005

 

 

 

2006

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

2007

 

 

 

2009

 

 

 

 

2005-2006

 

 

 

2005

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, Sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

 

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

 

YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

 

Maliyyə Nazirliyi (Proqram çərçivəsində)

Təlim-tərbiyə prosesinin təşkili üçün lazımi şərait yaradılacaq

 

Şagirdlərin ekskursiyalara, mədəni-kütləvi tədbirlərə, yarışlara, reabilitasiya mərkəzlərinə daşınması həyata keçiriləcək

 

Uşaqların fiziki hazırlıq səviyyəsi yüksələcək

 

 

Təlim prosesinin intensivliyi artacaq

 

 

Təlimin səmərə və keyfiyyəti, şagirdlərin bilik və bacarıqlarının səviyyəsi yüksələcək

 

Təlim-tərbiyə prosesinin səmərə və keyfiyyəti yüksələcək

 

Şagirdlər İKT ilə işləmək vərdişləri əldə edəcək, müstəqil mənbələrə istinad etməyi bacaracaqlar

XII. BAKI ŞƏHƏRİ ƏZİZBƏYOV RAYON BEYİN İFLİCİ VƏ POLİOMELİT KEÇİRMİŞ UŞAQLAR ÜÇÜN 16 NÖMRƏLİ İNTERNAT MƏKTƏBİ
12.1.

 

 

 

 

 

12.2.

 

 

 

 

 

12.3.

 

 

 

12.4.

 

 

 

12.5.

Müasir avadanlıqla təchiz olunmuş reabilitasiya kabinetinin yaradılması

 

 

 

 

Nəqliyyat vasitəsinin alınması (1 ədəd mikroavtobus)

 

 

 

 

Poliomelit və beyin iflici qalığı olan uşaqlar üçün aparatların alınması

 

 

Psixoterapiya kabineti üçün avadanlığın alınması

 

 

Kompüter dəstinin alınması

 

Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların lazımi aparatla təmin edilməsi

 

 

Şagirdlərin daşınmasının həyata keçirilməsi

 

 

 

Təlimin səmərəliliyinin artırılması

 

 

Şagirdlərin sağlamlığının  mühafizəsi

 

Təlim prosesində İKT-nin tətbiqi

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

2007

 

 

 

 

 

2006

 

 

 

 

 

2007

 

 

 

2008

 

 

 

2005

Səhiyyə Nazirliyi,

Təhsil Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

 

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi (Proqram çərçivəsində)

 

Poliomelit və beyin iflici qalığı olan uşaqların sağlamlığı bərpa olunacaq

 

 

 

Şagirdlərin ekskursiyalara, mədəni-kütləvi tədbirlərə, yarışlara, reabilitasiya mərkəzlərinə daşınması həyata keçiriləcək

 

Təlimin səmərəliliyi artırılacaq

 

 

Şagirdlərin sağlamlığı bərpa olunacaq

 

 

Şagirdlər İKT ilə işləmək vərdişləri əldə edəcək, müstəqil mənbələrə istinad etməyi bacaracaqlar

XIII. SUMQAYIT ŞƏHƏR ƏQLİ VƏ FİZİKİ CƏHƏTDƏN QÜSURLU UŞAQLAR ÜÇÜN XÜSUSİ İNTERNAT MƏKTƏBİ
13.1.

 

 

 

13.2.

 

 

 

13.3.

 

 

 

 

 

13.4.

 

 

 

13.5.

 

 

 

13.6.

 

 

 

13.7.

 

 

 

13.8.

 

 

 

 

13.9.

Binanın əsaslı təmiri

 

 

 

Əlavə korpusun inşa edilməsi (200 yerlik 15 sinif otağı)

 

 

Nəqliyyat vasitəsinin alınması (1 ədəd mikroavtobus)

 

 

 

 

Akt zalı üçün kresloların alınması (200 yerlik)

 

 

 

İdman zalı üçün avadanlığın alınması

 

 

 

Mətbəx və yeməkxana üçün avadanlığın alınması

 

 

Audio-video avadanlıqların (televizor, maqnitofon, səsgücləndirici) və musiqi alətlərinin alınması

 

Texniki və xidmət əməyi emalatxanalarının dəzgahlarla, o cümlədən xalçaçılıq dəzgahları, tikiş maşınlan ilə təchiz edilməsi

 

 

Kompüter dəstinin alınması

Məktəbin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi

 

Şagird sıxlığının aradan qaldırılması

 

 

Şagirdlərin daşınmasının həyata keçirilməsi

 

 

 

Şagirdlərin sosial-məişət və asudə vaxtlarının düzgün təşkili

 

Şagirdlərin fiziki sağlamlığının təmin edilməsi

 

Sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması

 

 

Təlim prosesinin audio-video avadanlığı ilə təminatı

 

Şagirdlərin əmək və peşə vərdişlərinə yiyələnməsinin həyata keçirilməsi

 

Təlim prosesində İKT-nin tətbiqi

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

2005

 

 

 

2009

 

 

 

2007

 

 

 

 

 

2007

 

 

 

2008

 

 

 

2008

 

 

 

2009

 

 

 

2009

 

 

 

 

2005

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH,QHT, BHT, sponsorlar

 

 

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

YİH, QHT, BHT, “Total” Neft Şirkəti, sponsorlar

 

 

Maliyyə Nazirliyi (Proqram çərçivəsində)

Təlim-tərbiyə prosesinin təşkili üçün lazımi şərait yaradılacaq

 

Təlim-tərbiyə prosesinin təşkili üçün lazımi şərait yaradılacaq

 

Şagirdlərin ekskursiyalara, mədəni-kütləvi tədbirlərə, yarışlara, reabilitasiya mərkəzlərinə daşınması həyata keçiriləcək

 

Sosial-məişət və asudə vaxtlarının təşkili yaxşılaşacaq

 

Uşaqların fiziki hazırlıq səviyyəsi yüksələcək

 

 

Məktəbin sosial-məişət şəraiti yaxşılaşacaq

 

 

Təlim prosesinin səmərəliliyi artacaq

 

 

Şagirdlərin peşələrə yiyələnməsi həyata keçiriləcək

 

 

Şagirdlər İKT ilə işləmək vərdişləri əldə edəcək, müstəqil mənbələrə istinad etməyi bacaracaqlar

XIV. LƏNKƏRAN ŞƏHƏR XÜSUSİ İNTERNAT MƏKTƏBİ
14.1.

 

 

14.2.

 

 

 

14.3.

 

 

 

 

 

14.4.

 

 

14.5.

 

 

 

14.6.

 

 

14.7.

 

 

14.8.

 

 

14.9.

 

 

 

14.10.

 

 

 

14.11.

 

 

14.12.

 

 

 

14.13.

 

 

 

14.14.

 

 

 

14.15.

 

 

 

 

 

14.16.

 

 

 

14.17.

Əlavə korpusun tikintisi (120 yerlik 10 sinif otağı)

 

İdman zalının inşa edilməsi və müvafiq avadanlıqla təchiz olunması

 

 

250 nəfərlik akt zalının inşası

 

 

 

 

 

150 nəfərlik yeməkxananın inşası

 

 

3 yardımçı otağın (anbar) inşa edilməsi

 

 

 

Hər biri 5 nəfərlik (qızlar və oğlanlar üçün) olmaqla, iki duş kabinəsinin inşası

 

Hər biri 5 nəfərlik (qızlar və oğlanlar üçün) olmaqla, iki sanitariya qovşağının inşası

 

2 dülgərlik və 1 xidmət əməyi emalatxanasının yaradılması

 

Reabilitasiya kabinetinin yaradılması və müvafiq avadanlıqla təchiz edilməsi

 

 

İstilik sisteminin yenidən qurulması

 

 

 

Su-kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması

 

 

Camaşırxana və qurutma otağının təşkil edilməsi

 

 

Fasiləsiz elektrik təminatı məqsədilə generatorun quraşdırılması

 

 

Mətbəx üçün soyuducuların alınması

 

 

 

Nəqliyyat vasitəsinin alınması (1 ədəd mikroavtobus)

 

 

 

 

Əlil arabalarının alınması (10 ədəd)

 

 

 

Kompüter dəstinin alınması

Maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi

 

Şagirdlərin fiziki sağlamlığının təmin edilməsi

 

Mədəni – kütləvi tədbirlərin və geniş yığıncaqların keçirilməsinin təşkil edilməsi

 

İaşə xidmətinin təşkili

 

 

Maddi bazanın möhkəmləndirilməsi

 

 

Maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi

 

Maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi

 

Şagirdlərdə əmək vərdişlərinin aşılanması

 

Şagirdlərin reabilitasiyası

 

 

İstilik sisteminin yaradılması

 

 

İşlək su və kanalizasiya sisteminin yaradılması

 

Sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması

 

 

Fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təminat

 

 

İaşə xidmətinin təşkili

 

 

 

Şagirdlərin daşınmasının həyata keçirilməsi

 

 

 

Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların tələbatının ödənilməsi [5]

 

 

Müasir İKT ilə işləmə vərdişlərinin aşılanmasına nail olmaq

Təhsil Nazirliyi

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

2006

 

 

2008

 

 

 

2007

 

 

 

 

 

2009

 

 

2009

 

 

 

2008

 

 

2005

 

 

2007

 

 

2007

 

 

 

2005

 

 

 

2007

 

 

2007

 

 

 

2008

 

 

 

2005

 

 

 

2007

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

2005

YİH,QHT, BHT, sponsorlar

 

YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

 

YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

 

 

 

YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

 

YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

 

Maliyyə Nazirliyi, YIH, QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

 

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi (Proqram çərçivəsində)

Müasir standartlara cavab verən bina inşa ediləcək

 

Uşaqların fiziki hazırlıq səviyyəsi yüksələcək

 

 

Akt zalı istifadəyə veriləcək

 

 

 

 

 

İaşə xidmətinin səviyyəsi yüksələcək

 

Avadanlıq və materialların saxlanması şəraiti yaxşılaşacaq

 

Müasir standartlara uyğun şərait yaradılacaq

 

Müasir standartlara uyğun şərait yaradılacaq

 

Şagirdlər əmək və peşə vərdişlərinə yiyələnəcəklər

 

Psixoloji reabilitasiya mərkəzi yaradılacaq

 

 

Bina istiliklə təmin ediləcək

 

 

 

Su və kanalizasiya sistemi bərpa ediləcək

 

Uşaqlara sanitar-gigiyenik normalara uyğun xidmət göstəriləcək

 

Fasiləsiz elektrik təminatı həyata keçiriləcək

 

 

İaşə xidmətinin səviyyəsi yüksələcək

 

 

Şagirdlərin ekskursiyalara, mədəni-kütləvi tədbirlərə, yarışlara, reabilitasiya mərkəzlərinə daşınması həyata keçiriləcək

 

Uşaqların hərəkət imkanları artacaq

 

 

Informasiya texnologiyalarının tətbiqinə yiyələnmək mümkün olacaq

XV. ŞƏKİ ŞƏHƏR QARIŞIQ TİPLİ İNTERNAT MƏKTƏBİ
15.1.

 

 

 

15.2.

 

 

 

15.3.

 

 

 

15.4.

Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların ümumtəhsil siniflərində təhsilə cəlb edilməsi üzrə pilot layihəsinin başlanması

 

Məktəbin iki tədris korpusunun əsaslı təmiri

 

 

 

Məktəbin iki yataqxana korpusununun əsaslı təmiri

 

 

Hamam və camaşırxananın inşa edilməsi

İnteqrasiyalı təlimə keçilməsi üçün baza yaradılması

 

Maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi

 

 

Maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi

 

 

Sosial-məişət xidmətinin yaxşılaşdırılması

 

 

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

2005-2006

 

 

 

2005

 

 

 

2006

 

 

 

2007

Maliyyə Nazirliyi, ACİ-YF, UNİ-CEF

 

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

YİH, QHT, BHT, sponsorlar

İnteqrasiyalı təlim üçün baza yaradılacaq

 

 

Təlim-tərbiyə prosesinin təşkili üçün lazımi şərait yaradılacaq

 

Təlim-tərbiyə prosesinin təşkili üçün lazımi şərait yaradılacaq

 

Şagirdlərin sosial-məişət şəraiti yaxşılaşacaq

15.5.

 

 

15.6.

 

 

 

 

 

15.7.

 

 

 

 

15.8.

Məktəbin ərazisinin abadlaşdırılması və “Oyun şəhərciyi”nin salınması

 

Nəqliyyat vasitəsinin alınması (1 ədəd mikroavtobus)

 

 

 

 

Kompüter dəstinin alınması

 

 

 

 

Sinif otaqları və fənn kabinetlərinin texniki təlim vasitələri ilə təchiz edilməsi

Ərazinin abadlaşdırılması

 

Şagirdlərin daşınmasının həyata keçirilməsi

 

 

 

Təlim prosesində İKT-nin tətbiqi

 

 

 

Təlim prosesinin intensivliyinin təmin edilməsi

Təhsil Nazirliyi

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

2009

 

 

2007

 

 

 

 

 

2005

 

 

 

 

2009

YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

 

 

Maliyyə Nazirliyi (Proqram çərçivəsində)

 

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

Məktəbin ərazisi abadlaşacaq

 

Şagirdlərin ekskursiyalara, mədəni-kütləvi tədbirlərə, yarışlara, reabilitasiya mərkəzlərinə daşınması həyata keçiriləcək

 

Şagirdlər İKT ilə işləmək vərdişləri əldə edəcək, müstəqil mənbələrə istinad etməyi bacaracaqlar

 

Təlimin səmərə və keyfiyyəti, şagirdlərin bilik və bacarıqlarının səviyyəsi yüksələcək

XVI. TOVUZ RAYON QARIŞIQ TİPLİ İNTERNAT MƏKTƏBİ
16.1.

 

 

 

16.2.

 

 

 

16.3.

 

 

 

 

 

16.4.

 

 

 

16.5.

 

 

 

 

16.6.

Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların ümumtəhsil siniflərində təhsilə cəlb edilməsi üzrə pilot layihəsinin başlanması

 

Sinif otaqlarının əsaslı təmiri

 

 

 

Nəqliyyat vasitəsinin alınması (l ədəd mikroavtobus)

 

 

 

 

İdman zalının avadanlıqla təchiz edilməsi

 

 

 

Kompüter dəstinin alınması

 

 

 

 

Sinif otaqları və fənn kabinetlərinin texniki təlim vasitələri ilə təchiz edilməsi

İnteqrasiyalı təlimə keçilməsi üçün baza yaradılması

 

Maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi

 

 

Şagirdlərin daşınmasının həyata keçirilməsi

 

 

 

Şagirdlərin fiziki sağlamlığının təmin edilməsi

 

Təlim prosesində İKT-nin tətbiqi

 

 

 

Təlim prosesinin intensivliyinin təmin edilməsi

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

2005-2006

 

 

 

2009

 

 

 

2007

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

2005

 

 

 

 

2009

Maliyyə Nazirliyi, AUİ-YF, UNİCEF

 

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

 

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi (Proqram çərçivəsində)

 

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

İnteqrasiyalı təlim üçün baza yaradılacaq

 

 

Təlim-tərbiyə prosesinin təşkili üçün lazımi şərait yaradılacaq

 

Şagirdlərin ekskursiyalara, mədəni-kütləvi tədbirlərə, yarışlara, reabilitasiya mərkəzlərinə daşınması həyata keçiriləcək

 

Uşaqların fiziki hazırlıq səviyyəsi yüksələcək

 

 

Şagirdlər İKT ilə işləmək vərdişləri əldə edəcək, müstəqil mənbələrə istinad etməyi bacaracaqlar

 

Təlimin səmərə və keyfiyyəti, şagirdlərin bilik və bacarıqlarının səviyyəsi yüksələcək

XVII. GÖYÇAY İNTERNAT ORTA MƏKTƏBİ
17.1.

 

 

 

17.2.

 

 

 

17.3.

 

 

 

17.4.

 

 

17.5.

 

 

17.6.

 

 

 

 

 

17.7.

 

 

 

 

17.8.

Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların ümumtəhsil siniflərində təhsilə cəlb edil-məsi üzrə pilot layihəsinin başlanması

 

Tədris və yataqxana korpuslarının əsaslı təmiri

 

 

İdman zalının əsaslı təmiri və avadanlıqla təchiz edilməsi

 

 

Kanalizasiya, su və istilik xətlərinin əsaslı təmiri

 

Loqopedik və defektoloji kabinetlərin təşkili və avadanlıqla təchiz edilməsi

 

Nəqliyyat vasitəsinin alınması( 1 ədəd mikroavtobus)

 

 

 

 

Kompüter dəstinin alınması

 

 

 

 

Sinif otaqları və fənn kabinetlərinin texniki təlim vasitələri ilə təchiz edilməsi

İnteqrasiyalı təlimə keçilməsi üçün baza yaradılması

 

Maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi

 

 

Şagirdlərin fiziki sağlamlığının təmin edilməsi

 

Su və istiliklə keyfiyyətli təminat

 

Loqoped xidmətinin yaxşılaşdırılması

 

Şagirdlərin daşınmasının həyata keçirilməsi

 

 

 

 

Təlim prosesində İKT-nin tətbiqi

 

 

 

Təlim prosesinin intensivliyinin təmin edilməsi

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

2005-2006

 

 

 

2005

 

 

 

2008

 

 

 

2007

 

 

2009

 

 

2008

 

 

 

 

 

2005

 

 

 

 

2009

Maliyyə Nazirliyi, AUİ-YF, UNİUEF

 

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

 

 

Maliyyə Nazirliyi (Proqram çərçivəsində)

 

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

İnteqrasiyalı təlim üçün baza yaradılacaq

 

 

Təlim-tərbiyə prosesinin təşkili üçün lazımi şərait yaradılacaq

 

Uşaqların fiziki hazırlıq səviyyəsi yüksələcək

 

 

Məktəbdə normal istilik, su sistemi yaradılacaq

 

Daha yaxşı təlim üçün zəmin yaradılacaq

 

Şagirdlərin ekskursiyalara, mədəni-kütləvi tədbirlərə, yarışlara, reabilitasiya mərkəzlərinə daşınması həyata keçiriləcək

 

Şagirdlər İKT ilə işləmək vərdişləri əldə edəcək, müstəqil mənbələrə istinad etməyi bacaracaqlar

 

Təlimin səmərə və keyfiyyəti, şagirdlərin bilik və bacarıqlarının səviyyəsi yüksələcək

XVIII. BƏRDƏ RAYON QARIŞIQ TİPLİ İNTERNAT MƏKTƏBİ
18.1.

 

 

 

18.2.

 

 

 

18.3.

 

 

 

18.4.

 

 

 

18.5.

 

 

 

 

 

18.6.

 

 

 

18.7.

 

 

 

18.8.

 

 

 

 

18.9.

Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların ümumtəhsil siniflərində təhsilə cəlb edilməsi üzrə pilot layihəsinin başlanması

 

Tədris korpusunun inşasının başa çatdırılması

 

 

Məktəbin binasının əsaslı təmiri

 

 

 

İstilik və elektrik xətlərinin yenidən qurulması

 

 

Nəqliyyat vasitəsinin alınması (1 ədəd mikroavtobus)

 

 

 

 

İdman zalının avadanlıqla təchiz edilməsi

 

 

 

Mətbəx üçün soyuducuların alınması (2 ədəd)

 

 

 

Kompüter dəstinin alınması

 

 

 

 

Sinif otaqları və fənn kabinetlərinin texniki təlim vasitələri ilə təchiz edilməsi

İnteqrasiyalı təlimə keçilməsi üçün baza yaradılması

 

Maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi

 

 

Maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi

 

 

Məktəbin istiliklə və elektriklə təmin edilməsi

 

 

Şagirdlərin daşınmasının həyata keçirilməsi

 

 

 

Şagirdlərin fiziki sağlamlığının təmin edilməsi

 

İaşə xidmətinin yaxşılaşdırılması

 

 

Təlim prosesində İKT-nin tətbiqi

 

 

 

Təlim prosesinin intensivliyinin təmin edilməsi

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

2005-2006

 

 

 

2007

 

 

 

2005

 

 

 

2008

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

2007

 

 

 

2005

 

 

 

 

2009

Maliyyə Nazirliyi, ACİ-YF, UNİCEF

 

 

YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

 

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

QHT, BHT, sponsorlar

 

 

Maliyyə Nazirliyi (Proqram çərçivəsində)

 

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

İnteqrasiyalı təlim üçün baza yaradılacaq

 

 

Təlim-tərbiyə prosesinin təşkili üçün lazımi şərait yaradılacaq

 

Təlim-tərbiyə prosesinin təşkili üçün lazımi şərait yaradılacaq

 

Təlim-tərbiyə prosesinin təşkili üçün lazımi şərait yaradılacaq

 

Şagirdlərin ekskursiyalara, mədəni-kütləvi tədbirlərə, yarışlara, reabilitasiya mərkəzlərinə daşınması həyata keçiriləcək

 

Uşaqların fiziki hazırlıq səviyyəsi yüksələcək

 

 

Şagirdlərin keyfiyyətli qidalanması həyata keçiriləcək

 

Şagirdlər İKT ilə işləmək vərdişləri əldə edəcək, müstəqil mənbələrə istinad etməyi bacaracaqlar

 

Təlimin səmərə və keyfiyyəti, şagirdlərin bilik və bacarıqlarının səviyyəsi yüksələcək

XIX. GƏNCƏ ŞƏHƏR 45 NÖMRƏLİ YARDIMÇI ORTA MƏKTƏBİ
19.1.

 

 

 

19.2.

 

 

 

19.3.

Pilot ümumtəhsil məktəbində ilkin mərhələdə inteqrasiyalı təlimə cəlb ediləcək şagirdlərin müəyyənləşdirilməsi

 

Məktəbin binasının əsaslı təmiri

 

 

 

İstilik sisteminin yenidən qurulması

İnteqrasiyalı təlimə keçilməsinə baza yaradılması

 

Maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi

 

 

Məktəbin istiliklə təmin olunması

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

2005-2006

 

 

 

2007

 

 

 

2008

Maliyyə Nazirliyi, ACİ-YF, UNİCEF

 

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, QHT, BHT, sponsorlar

İnteqrasiyalı təlim üçün baza yaradılacaq

 

 

Təlim-tərbiyə prosesinin təşkili üçün lazımi şərait yaradılacaq

 

Təlim-tərbiyə prosesinin təşkili üçün lazımi şərait yaradılacaq

1 2 3 4 5 6 7  
19.4.

 

 

19.5.

 

 

 

19.6.

 

 

19.7.

 

 

19.8.

Reabilitasiya kabinetinin yaradılması və müvafiq reabilitasiya avadanlığı ilə təchiz edilməsi

Nəqliyyat vasitəsinin alınması (1 ədəd mikroavtobus)

 

 

Müalicəvi bədən tərbiyəsi üçün trenajorların alınması

 

Sinif otaqları və fənn kabinetlərinin texniki təlim vasitələri ilə təchiz edilməsi

Kompüter dəstinin alınması

Şagirdlərin reabilitasiyası

 

 

Şagirdlərin daşınmasının həyata keçirilməsi

 

 

Tibbi xidmətin və fiziki tərbiyənin səviyyəsinin yüksəldilməsi

Təlim prosesinin intensivliyinin təmin edilməsi

 

Təlim prosesində İKT-nin tətbiqi

Təhsil Nazirliyi

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

Təhsil Nazirliyi

2007

 

 

2008

 

 

 

2008

 

 

 

2009

 

 

 

2005

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

Səhiyyə Nazirliyi, QHT, BHT sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi (Proqram çərçivəsində)

Psixoloji reabilitasiya mərkəzi yaradılacaq

 

Şagirdlərin ekskursiyalara, mədəni-kütləvi tədbirlərə, yarışlara, reabilitasiya mərkəzlərinə daşınması həyata keçiriləcək

Uşaqların fiziki inkişaf səviyyəsi yüksələcək

 

 

Təlimin səmərə və keyfiyyəti, şagirdlərin bilik və bacarıqlarının səviyyəsi yüksələcək

 

Şagirdlər İKT ilə işləmək vərdişləri əldə edəcək, müstəqil mənbələrə istinad etməyi bacaracaqlar

 
XX. BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYON 3 NÖMRƏLİ YARDIMÇI MƏKTƏBİ
20.1.

 

 

 

20.2.

Pilot ümumtəhsil məktəblərində ilkin mərhələdə inteqrasiyalı təlimə cəlb ediləcək şagirdlərin müəyyənləşdirilməsi

Məktəbin binasının əsaslı təmiri

İnteqrasiyalı təlimə keçilməsi üçün baza yaradılması

 

Maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi

Təhsil Nazirliyi

 

 

Təhsil Nazirliyi

2005-2006

 

 

 

2005

Maliyyə Nazirliyi, ACİ-YF, UNİ-CEF

 

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

İnteqrasiyalı təlim üçün baza yaradılacaq

 

 

Təlim-tərbiyə prosesinin təşkili üçün lazımi şərait yaradılacaq

 
20.3.

 

 

20.4.

 

20.5.

 

 

 

20.6.

 

 

 

20.7.

 

 

20.8.

İstilik və elektrik sisteminin yenidən qurulması

 

Müasir tələblərə cavab verən loqoped kabinetinin yaradılması

Texniki və xidmət əməyi üzrə emalatxanalar üçün dülgər dəzgahlarının və tikiş maşınlarının alınması

 

İdman avadanlığının alınması

 

 

Sinif otaqları və fənn kabinetlərinin texniki təlim vasitələri ilə təchiz edilməsi

 

Kompüter dəstinin alınması

Məktəbin istiliklə və elektriklə təmin olunması

 

Şagirdlərin nitq qüsurlarının korreksiyası

Şagirdlərin əmək vərdişlərinə yiyələnməsi

 

 

Şagirdlərin fiziki sağlamlığının təmin edilməsi

 

Təlim prosesinin intensivliyinin təmin edilməsi

Təlim prosesində İKT-nin tətbiqi

Təhsil Nazirliyi

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

Təhsil Nazirliyi

2008

 

 

 

2007

 

 

2008

 

 

 

2008

 

 

 

2009

 

 

 

2005

Maliyyə Nazirliyi, QHT, BHT, sponsorlar

QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

Maliyyə Nazirliyi (Proqram çərçivəsində)

Təlim-tərbiyə prosesinin təşkili üçün lazımi şərait yaradılacaq

 

 

Şagirdlərin nitq qüsurlarının korreksiyası həyata keçiriləcək

 

Əqli cəhətdən qüsurlu uşaqlar əmək vərdişlərinə yiyələnəcəklər

 

 

Uşaqların fiziki hazırlıq səviyyəsi yüksələcək

 

 

Təlimin səmərə və keyfiyyəti, şagirdlərin bilik və bacarıqlarının səviyyəsi yüksələcək

 

Şagirdlər İKT ilə işləmək vərdişləri əldə edəcək, müstəqil mənbələrə istinad etməyi bacaracaqlar

 
XXI. BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYON 11 NÖMRƏLİ YARDIMÇI MƏKTƏBİ  
21.1.

 

 

21.2.

Pilot ümumtəhsil məktəblərində ilkin mərhələdə inteqrasiyalı təlimə cəlb ediləcək şagirdlərin müəyyənləşdirilməsi

Binanın əsaslı təmiri

İnteqrasiyalı təlimə keçilməsi üçün baza yaradılması

Maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi

Təhsil Nazirliyi

 

Təhsil Nazirliyi

2005-2006

 

 

2005

Maliyyə Nazirliyi, ACİ-YF, UNİ-CEF

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

İnteqrasiyalı təlim üçün baza yaradılacaq

 

Təlim-tərbiyə prosesinin təşkili üçün lazımi şərait yaradılacaq

 
21.3.

 

21.4.

 

 

 

21.5.

 

 

 

21.6.

 

 

21.7.

İdman zalının inşa edilməsi və avadanlıqla təchiz edilməsi

Reabilitasiya kabinetinin yaradılması və müvafiq reabilitasiya avadanlığı ilə təchiz edilməsi

 

Nəqliyyat vasitəsinin alınması (1 ədəd mikroavtobus)

 

 

Sinif otaqları və fənn kabinetlərinin texniki təlim vasitələri ilə təchiz edilməsi

 

Kompüter dəstinin alınması

Şagirdlərin fiziki sağlamlığının təmin edilməsi

Şagirdlərin sağlamlığının müəyyən qədər bərpa edilməsi

 

Şagirdlərin daşınmasının həyata keçirilməsi

 

 

Təlim prosesinin intensivliyinin təmin edilməsi

Təlim prosesində İKT-nin tətbiqi

Təhsil Nazirliyi

Təhsil Nazirliyi

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

Təhsil Nazirliyi

2008

 

2007

 

 

 

2009

 

 

 

2009

 

 

2005

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

Maliyyə Nazirliyi (Proqram çərçivəsində)

Uşaqların fiziki hazırlıq səviyyəsi yüksələcək

Şagirdlərin sağlamlığı bərpa ediləcək

 

 

Şagirdlərin ekskursiyalara, mədəni-kütləvi tədbirlərə, yarışlara, reabilitasiya mərkəzlərinə daşınması həyata keçiriləcək

Təlimin səmərə və keyfiyyəti, şagirdlərin bilik və bacarıqlarının səviyyəsi yüksələcək

Şagirdlər İKT ilə işləmək vərdişləri əldə edəcək, müstəqil mənbələrə istinad etməyi bacaracaqlar

 
XXII. BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYON 268 NÖMRƏLİ YARDIMÇI MƏKTƏBİ  
22.1.

 

 

22.2.

 

22.3.

Pilot ümumtəhsil məktəblərində ilkin mərhələdə inteqrasiyalı təlimə cəlb ediləcək şagirdlərin müəyyənləşdirilməsi

Peşəyönümü ilə əlaqədar xüsusi peşə-ixtisas sinfinin açılması

Nəqliyyat vasitəsinin alınması (1 ədəd mikroavtobus)

İnteqrasiyalı təlimə keçilməsinə baza yaradılması

Şagirdləri müstəqil həyata hazırlamaq

Şagirdlərin daşınmasının həyata keçirilməsi

Təhsil Nazirliyi

 

Təhsil Nazirliyi

Təhsil Nazirliyi

2005-2006

 

 

2005-2006

 

2009

Maliyyə Nazirliyi, ACİ-YF, UNİ-CEF

 

Maliyyə Nazirliyi

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

İnteqrasiyalı təlim üçün baza yaradılacaq

 

Şagirdlər sadə peşələrə yiyələnəcəklər

Şagirdlərin ekskursiyalara, mədəni-kütləvi tədbirlərə, yarışlara, reabilitasiya mərkəzlərinə daşınması həyata keçiriləcək

 
  22.4.

 

 

22.5.

 

 

22.6.

Müalicəvi bədən tərbiyəsi üçün trenajorların alınması

 

Reabilitasiya kabinetinin yaradılması və müvafiq reabilitasiya avadanlığı ilə təchiz edilməsi

Sinif otaqları və fənn kabinetlərinin texniki təlim vasitələri ilə təchiz edilməsi

Fiziki tərbiyə və sağlamlığın səviyyəsinin yüksəldilməsi

Şagirdlərin sağlamlığının müəyyən qədər bərpa edilməsi

Təlim prosesinin intensivliyinin təmin edilməsi

Təhsil Nazirliyi

 

Təhsil Nazirliyi

 

Təhsil Nazirliyi

2008

 

 

2007

 

 

2009

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

Şagirdlərin sağlamhğı bərpa ediləcək

 

Şagirdlərin sağlamlığı bərpa ediləcək

 

Təlimin səmərə və keyfiyyəti, şagirdlərin bilik və bacarıqlarının səviyyəsi yüksələcək

 
  XXIII. BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU 219 NÖMRƏLİ EVDƏ MƏKTƏB  
  23.1.

 

 

23.2.

Əsas bazada kompüter sinfinin yaradılması

 

Evdə fərdi təhsilə cəlb edilmiş uşaqların İKT-yə yiyələnməsi məqsədilə müəllimlər üçün daşma bilən mikrokompüter qurğularının alınması

Təlim prosesinin intensivliyinin təmin edilməsi

Şagirdlərin müasir İKT ilə tanış edilmə-si

Təhsil Nazirliyi

 

Təhsil Nazirliyi

2005

 

 

2008

Maliyyə Nazirliyi (Proqram çərçivəsində)

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

Təlimin səmərə və keyfiyyəti, şagirdlərin bilik və bacarıqlarının səviyyəsi yüksələcək

Şagirdlər İKT-yə yiyələnəcəklər

 
  XXIV. SUMQAYIT ŞƏHƏR EVDƏ FƏRDİ TƏHSİL MƏKTƏBİ  
  24.1.

 

24.2.

Məktəbin dam örtüyünün əsaslı təmiri

 

 

Reabilitasiya kabinetinin yaradılması və reabilitasiya avadanlığı ilə təchiz edilməsi

Maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi

 

Şagirdlərin sağlamlığının bərpa edilməsi

Təhsil Nazirliyi

 

Təhsil Nazirliyi

2005

 

 

2007

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

Maddi baza möhkəmlənəcək

 

 

Şagirdlərin sağlamlığı bərpa ediləcək

 
  24.3.

 

 

24.4.

 

 

24.5.

Nəqliyyat vasitəsinin alınması (1 ədəd mikroavtobus)

 

 

Komplekt audio-video avadanlığının alınması

 

 

Serebral iflic uşaqlar üçün 5 ədəd əl arabasının alınması

Şagirdlərin daşınmasının həyata keçirilməsi

 

İnteqrasiyalı təlim siyasətinin həyata keçirilməsinə nail olunması

Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların hərəkət funksiyasının artırılması[6]

Təhsil Nazirliyi

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

Təhsil Nazirliyi

2009

 

 

2009

 

 

2005

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

Şagirdlər reabilitasiya mərkəzlərinə və mədəniyyət ocaqlarına rahat və təhlükəsiz daşınacaqlar

Təlimin səmərə və keyfiyyəti, şagirdlərin bilik və bacarıqlarının səviyyəsi yüksələcək

 

Uşaqların hərəkət imkanları artacaq

 
  XXV. NAXÇIVAN ŞƏHƏR GÖZDƏN ƏLİLLƏR VƏ SAĞLAMLIQ İMKANLARI MƏHDUD UŞAQLAR ÜÇÜN XÜSUSİ TİPLİ MƏKTƏB [7]  
  25.1.

 

 

 

 

25.2.

 

25.3.

Şagirdlərin inteqrasiyalı təlimə cəlb edilməsi məqsədi ilə pilot ümumtəhsil məktəbinin müəyyənləşdirilməsi və uşaqların həmin məktəbə köçürülməsi üzrə layihənin başlanması

“Brayl” çap maşını ilə latın qrafikalı dərsliklərin çap edilməsi

Texniki təlim vasitələrinin alınması

İnteqrasiyalı təlimə keçilməsi üçün baza yaradılması

 

 

Latın qrafikası ilə dərsliklərin hazırlanması

Təlim prosesinin intensivliyinin təmin edilməsi

Təhsil Nazirliyi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

Təhsil Nazirliyi

2005-2006

 

 

 

 

2005

 

 

2009

Maliyyə Nazirliyi, ACİ-YF, UNİ-CEF

 

 

 

YİH

 

Maliyyə Nazirliyi, YİH, QHT, BHT, sponsorlar

İnteqrasiyalı təlim üçün baza yaradılacaq

 

 

 

Dərsliklər hazırlanacaq, təlimin keyfiyyəti yüksələcək

Təlimin səmərə və keyfiyyəti, şagirdlərin bilik və bacarıqlarının səviyyəsi yüksələcək

 

AKRONİMLƏR

TPİ                        – Təhsil Problemləri İnstitutu

ACİ-YF     – Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondu

QHT         – Qeyri-Hökumət Təşkilatları

BDU         – Bakı Dövlət Universiteti

ATU          – Azərbaycan Tibb Universiteti

ADPU       – Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

ADPK       – Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci

AMİ          – Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu

BPKİAİ     – Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma İnstitutu

ƏƏSMN   – Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

YİH           – yerli icra hakimiyyəti

BHT          – Beynəlxalq Humanitar Təşkilatlar

DB             – Dünya Bankı

TTV          – texniki təlim vasitələri

İKT           – İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

  1. 22 fevral 2008-ci il tarixli 50 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 130)
  2. 20 avqust 2008-ci il tarixli 192 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 8, maddə 787)

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

[1] 22 fevral 2008-ci il tarixli 50 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 130) ilə «Giriş» bölməsinin ikinci abzasında «əlil uşaqların» sözləri «sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların» sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 22 fevral 2008-ci il tarixli 50 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 130) ilə onuncu abzasında «əlil uşaqların» sözləri «sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların» sözləri ilə əvəz edilmişdir.

22 fevral 2008-ci il tarixli 50 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 130) ilə onuncu abzasında «əlil olan» sözləri isə «sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu müəyyən olunmuş» sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[3] 22 fevral 2008-ci il tarixli 50 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 130) ilə on yeddinci «əlil uşaqların» sözləri «sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların» sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] 22 fevral 2008-ci il tarixli 50 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 130) ilə «Tədbirlərin adı» sütununun 1-ci bəndinin dördüncü abzasında «əlilliyi» sözü «sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu» sözləri ilə əvəz edilmişdir.

[5] 22 fevral 2008-ci il tarixli 50 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 130) ilə XIV bölmənin «Məqsəd» sütununun 14.16-cı bəndində «əlil» sözündən sonra «və sağlamlıq imkanları məhdud» sözləri əlavə edilmişdir.

20 avqust 2008-ci il tarixli 192 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 8, maddə 787) ilə «Azərbaycan Respublikasında xüsusi qayğıya ehtiyacı olan (sağlamlıq imkanları məhdud) uşaqların təhsilinin təşkili üzrə İnkişaf Proqramına (2005-2009-cu illər)» əlavə -«Proqramın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı»nın XIV bölməsinin «Məqsəd» sütununun 14.16-cı «Əlil və sağlamlıq» sözləri «Sağlamlıq» sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[6] 22 fevral 2008-ci il tarixli 50 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 130) ilə XXIV bölmənin «Məqsəd» sütununun 24.5-ci bəndində   «əlil» sözündən sonra «və sağlamlıq imkanları məhdud» sözləri əlavə edilmişdir.

20 avqust 2008-ci il tarixli 192 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 8, maddə 787) ilə XXIV bölməsinin «Məqsəd» sütununun 24.5-ci bəndlərində «Əlil və sağlamlıq» sözləri «Sağlamlıq» sözü ilə əvəz edilmişdir.

[7] 20 avqust 2008-ci il tarixli 192 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 8, maddə 787) ilə XXV bölməsinin adından «əlillər və» sözləri çıxarılmışdır.