Qorumalı: Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin MK-nın (sədrlik edən hakim: İlqar Xələfov, hakimlər: Tofiq Səmədov və Toğrul Əliyev, iş N 2(103)-3028/2012) 25 iyul 2012-ci il tarixli qətnaməsinə dair K A S S A S İ Y A Ş İ K A Y Ə T İ

Paylaşın

Bu mətn parolla qorunur. Yazını görmək üçün parolunuzu daxil edin:

Rəyləri görmək üçün şifrə daxil etməlisiniz.