Qorumalı: “Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin MK-nın (sədrlik edən hakim: Xəqani Məmmədov, hakimlər: Azad İmanov və İlham əsədov, iş N 2(103)-5277/2012) 12 oktyabr 2012-ci il tarixli qətnaməsinə dair” K A S S A S İ Y A Ş İ K A Y Ə T İ

Paylaşın

Bu mətn parolla qorunur. Yazını görmək üçün parolunuzu daxil edin:

Rəyləri görmək üçün şifrə daxil etməlisiniz.