Qorumalı: “Bakı şəhəri Yasamal rayon Məhkəməsinin 2(004)-3354 saylı 27 iyul 2012-ci il tarixli qətnaməsinin nəticə hissəsinə düzəlişlər edilməsi haqqında olan Yasamal rayon Məhkəməsinin 03 sentyabr 2012-ci il tarixli qərardadında yol verilmiş texniki yanlışlıqların düzəldilməsinə dair” ƏRİZƏ

Paylaşın

Bu mətn parolla qorunur. Yazını görmək üçün parolunuzu daxil edin:

Rəyləri görmək üçün şifrə daxil etməlisiniz.