Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti (BŞİH)

« Əvvəlki səhifəyə geri dön
0
0

“Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti”nə fərdi yaşayış üçün mənzil tikilməsi ilə əlaqədar olaraq verilmiş ərizəyə cavab olaraq bildirirlər ki, BŞİH-nin torpaq ayrılması üçün heç bir səlahiyyəti yoxdur.

Xahiş edirəm, bu səpkidə qanunvericiliyin tələblərini izah edəsiniz.

Əvvəlcədən təşəkkürümü bildirirəm.

Marked as spam
qabil tərəfindən göndərilmişdir
17 Yanvar 2016 23:15 dəqiqədə yazılıb.
406 baxış
0
Məxfi cavab

Salam, Qabil bəy!

Fərdi yaşayış üçün mənzil tikilməsi ilə əlaqədar  Bakı şəhər İH-ə yox, yerli (rayon) İH-ə müraciət etməlisiniz (məlumat verməlisiniz).

Aldığınız cavabdan asılı olaraq, bir ay müddətində İnzibati məhkəməyə müraciət etməlisiniz.

Bilməli və istinad etməli olduğunuz qanun normaları bunlardır:

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ

ŞƏHƏRSALMA VƏ TİKİNTİ MƏCƏLLƏSİ

 

 

 

 Maddə 80. Məlumatlandırma icraatı

 

 80.1. Mərtəbələrinin sayı 3-dən, hündürlüyü 12 metrdən və aşırımlarının uzunluğu 6 metrdən çox olmayan yaşayış evlərinin tikintisi ilə bağlı məlumatlandırma icraatı həyata keçirilir və onların tikintisi üçün tikinti layihəsinin yalnız memarlıq-planlaşdırma bölməsinin hazırlanması tələb olunur.

80.1-1. İnsanların yaşaması və toplanması, habelə istehsalat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmayan yerüstü mərtəbələrinin sayı ikidən, hər mərtəbəsinin hündürlüyü 3 metrdən, ümumi sahəsi 1400 kvadratmetrdən və tikinti sahəsi 1000 kvadratmetrdən çox olmayan tikinti obyektlərinin tikintisi ilə bağlı məlumatlandırma icraatı həyata keçirilir və tikinti layihəsinin yalnız memarlıq-planlaşdırma bölməsinin hazırlanması tələb olunur.

 80.2. Barəsində məlumatlandırma icraatının tətbiq edildiyi tikinti obyektlərinin tikintisinə icazənin alınması tələb olunmur. 

 80.3. Barəsində məlumatlandırma icraatı nəzərdə tutulan tikinti obyektlərinin tikinti layihəsinin memarlıq-planlaşdırma bölməsi müvafiq ərazidə qüvvədə olan müfəssəl planın tələblərinə uyğun tərtib edilməlidir. Belə plan olmadıqda və ya onun müddəti bitdikdə, barəsində məlumatlandırma icraatı nəzərdə tutulan tikinti obyektinin tikinti layihəsinin memarlıq-planlaşdırma bölməsinin bu Məcəllənin 11-ci maddəsinə, o cümlədən ərazilərin zonalaşdırılması, tikintinin növü və miqyası ilə bağlı müfəssəl qaydalara və yaşayış məntəqələrində yanaşı sahələrdə tikinti aparılmasının əsas şərtlərinə uyğunluğu yoxlanılır.

 80.4. Sifarişçi tikintiyə başlamazdan əvvəl tikinti niyyəti barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına məlumat verir və tikinti obyektlərinin layihəsinin memarlıq-planlaşdırma bölməsini bu Məcəllənin 80.1-ci, 80.1-1-ci və 80.3-cü maddələrində maddələrində nəzərdə tutulmuş tələblərə uyğunluğunun yoxlanılması üçün həmin orqana təqdim edir. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 1 ay müddətində layihəyə dair irad sifarişçiyə təqdim edilmədikdə, sifarişçi tikinti işlərinə başlaya bilər.

 80.5. Barəsində məlumatlandırma icraatı tətbiq edilən tikinti obyektlərinin tikinti layihəsinin memarlıq-planlaşdırma bölməsinə uyğun tikilməsinə nəzarəti müvafiq icra hakimiyyəti orqanı həyata keçirir.

 

 

“Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 29 iyun tarixli 392-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

 

4.7. həmin Məcəllənin …. 80.4-cü maddəsinin birinci və ikinci cümlələrində, …. nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini yerli icra hakimiyyəti orqanları həyata keçirirlər;

Sizə səbr və uğurlar arzulayıram. Hörmətlə.

 

 

Marked as spam
Redaktor tərəfindən göndərilmişdir
18 Yanvar 2016 03:22 radələrində cavablandırılıb
« Əvvəlki səhifəyə geri dön