Bank Kreditinin Maaşdan tutulam qaydası

« Əvvəlki səhifəyə geri dön
0
0

Salam Mən Unibakdan dollar 0.78 olanda kredit götürmüşəm. Bu gün dollar 1.7 dir məbləğ isə 7000 manatdir. Mənim maaşıma 50% tutlma yönəldilib. Məndə rəsmi maaş 161 AZN dir və əlavə olaraq bizə 200 azn mükafat verilir. Vergi tutulduqdan sonra ələ çatan (122+200) 322 manatdir.  Sualim budur ki, tutulma 322 azn-in 50% olmalıdır yoxsa 122 AZN-in 50%. Xahiş edirəm qanunu və maddəni də yazasınız. Öncədən təşəkkür edirəm.

Marked as spam
Ilkin Usubov tərəfindən göndərilmişdir
21 Yanvar 2019 14:03 dəqiqədə yazılıb.
133 baxış
0
Məxfi cavab

Salam, İlkin bəy.

Əmək Məcəlləsinin 176-cı maddəsinə əsasən, “Əmək haqqından tutulan məbləğlərin miqdarının məhdudlaşdırılması

 

1. Hər dəfə əmək haqqı verilərkən tutulan bütün məbləğlərin ümumi miqdarı işçiyə verilməli olan əmək haqqının iyirmi faizindən və müvafiq qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda isə əlli faizindən artıq ola bilməz.

2. Əmək haqqından bir neçə icra sənədinə əsasən məbləğlər tutularkən, bütün hallarda işçinin əmək haqqının əlli faizi saxlanmalıdır.

3. Bu maddənin birinci və ikinci hissələri ilə müəyyən edilmiş məhdudiyyətlər islah işləri çəkərkən habelə alimentlərin tutulması, sağlamlığa vurulmuş ziyanın ödənilməsi, ailəni dolandıranın itkisi nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə vurulmuş ziyanın ödənilməsi və cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın ödənilməsi zamanı işçiyə verilən əmək haqqından məbləğlərin tutulmasına şamil edilmir”.

 

“İcra haqqında” Qanunun 63-65-ci maddələrinə əsaəsn, “Maddə 63. Tələbin borclunun əmək haqqına və digər gəlirlərinə yönəldilməsi

 

63.1. Tələbin borclunun əmək haqqına və digər gəlirlərinə yönəldilməsinə aşağıdakı hallarda yol verilir:

63.1.1. vaxtaşırı ödəmələrin tutulması haqqında icra sənədləri icra edildikdə;

63.1.2. icra sənədində göstərilən tələb üzrə tutulmalı olan məbləğin həcmi bu Qanunun 65-ci maddəsində müəyyən edilmiş miqdardan artıq olmadıqda;

63.1.3. tələbin tam ödənilməsi üçün borclunun əmlakı olmadıqda və ya onun əmlakı kifayət etmədikdə.

 

Maddə 64. Borclunun əmək haqqından və digər gəlirlərindən tutulan məbləğin hesablanması

 

Borclunun əmək haqqından və digər gəlirlərindən tutulan məbləğin (tutmanın) miqdarı vergilər tutulduqdan sonra qalan məbləğdən hesablanır.

 

Maddə 65. Borclunun əmək haqqından və digər gəlirlərindən tutulan məbləğin miqdarı

 

65.1. İcra sənədi icra edilərkən borclunun əmək haqqından və ona bərabər sayılan digər gəlirlərindən tutmaların məbləği 50 faizdən çox ola bilməz.

65.2. Tələb, bir neçə icra sənədi üzrə borclunun əmək haqqına və ona bərabər sayılan digər gəlirlərinə yönəldildikdə, qazancın 50 faizi borcluda qalmalıdır.

65.3. Alimentlərin tutulması, sağlamlığa vurulmuş ziyanın ödənilməsi, ailəni dolandıranın itkisi nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə vurulmuş ziyanın ödənilməsi və cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın ödənilməsi zamanı bu Qanunun 65.1-ci və 65.2-ci maddələri ilə müəyyən edilmiş məhdudiyyətlər tətbiq edilmir.

Belə hallarda əmək haqqından və ona bərabər sayılan digər gəlirlərdən tutmaların məbləği 70 faizdən çox ola bilməz.

 

65.4. Tələbin borclunun təqaüdünə, pensiyasına, müəlliflik və əlaqəli hüquqlardan istifadəyə görə müəlliflik mükafatlarına yönəldildiyi hallarda da bu Qanunun 65-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş qaydalar tətbiq edilir.”

Gördüyünüz kimi, qanunda “digər gəlirlər” anlayışı var. Bu da o deməkdir ki, mükafat, muzd, hədiyyə və s. formada olan istənilən gəlirdən tutula bilər.

Təşəkkürlər.

AzerFreedom TV-ni izləməyi, yaymağı, abunə olmağı unutmayın. Təşəkkürlər.

Marked as spam
Redaktor tərəfindən göndərilmişdir
26 Yanvar 2019 00:23 radələrində cavablandırılıb
« Əvvəlki səhifəyə geri dön