Əmanətlərin sığortalanmayan hissəsinin taleyi necə olacaq? Məhkəmə yolu ilə ala bilərəmmi?

« Əvvəlki səhifəyə geri dön
0
0

Salam.

Men size bir sual vermek isterdim. Lisenziyasi legv edilmis bankda emanetlerin 30 min manata qeder olan hissesi sigortalanir. Bes 30 min manatdan artiq olan emanetlerin sigortalanmayan hissesinin bank terefinden (yaxud legv edici qurum) odenilmesi uchun mehkemeye muraciet etmek mumkundurmu, sizce burda ugur qazanmaq ehtimali varmi?

Evvelceden tesekkuler.

Marked as spam
adil tərəfindən göndərilmişdir
26 Yanvar 2016 19:48 dəqiqədə yazılıb.
786 baxış
0
Məxfi cavab

Salam, Adil bəy!

Narahat olmağa əsas yoxdur artıq. Prezidentin təqdim etdiyi yeni qanun layihəsi ilə əmanətlər tam olaraq 3 il müddətində sığortalanır. Bu isə o deməkdir ki, vətəndaşlarımız, hansı hadisə baş verməsindən asılı olmayaraq, əmanətlərini tam həcmdə ala biləcəklər.

Başqa məsələdir ki, dövlət bunu edə biləcəkmi? Yəni vətəndaş istədiyi vaxt əmanətini istədiyi həcmdə ala biləcəkmi? Yəni dövlətin xəzinəsi boşdursa, əmanətləri necə qaytaracaq?

Başqa bir məsələ də açıq qalıb hələ ki. Manatla qoyulan əmanətlər tam sığortalansa da, bundan sonrakı devalvasiyalar nəzərə alınacaqmı?

Hər halda, dövlətimizə güvənək və panikaya düşüb əmanətlərimizi çəkməklə banklarımıza, nəticədə isə dövlətimizə ziyan vurmayaq.

İstənilən halda, son qərarı Siz qəbul etməlisiniz.

Uğurlar və səbr!

 

Mərkəzi Bankın məlumatı

26 yanvar 2016, Bakı: Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin 25 yanvar 2016-cı il tarixli, 06/1 və 06/3 nömrəli qərarları ilə məcmu kapitalın minimum məbləği tələbinə əməl etmədiyinə, kreditorları qarşısında öhdəliklərini icra edə bilmədiyinə, cari fəaliyyətini etibarlı və prudensial qaydada idarə etmədiyinə görə “Yunayted Kredit Bank” ASC və “NBCBank” ASC-nin bank lisenziyaları ləğv edilmişdir. “Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 51-ci və 52-ci maddələrinə uyğun olaraq 26.01.2016-cı il tarixdən banklara müvəqqəti inzibatçı təyin edilmişdir.

 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı bildirir ki, “NBCBank” ASC və “Yunayted Kredit Bank” ASC-də Əmanətlərin Siğortalanması Fondu tərəfindən əhalinin qorunan əmanətləri üzrə qanunvericiliyə müvafiq olaraq kompensasiyaların ödənişi həyata keçiriləcəkdir.

Layihə

“Əmanətlərin sığortalanması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 27-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

“Əmanətlərin sığortalanması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 79; 2009, № 6, maddə 400) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 2.1.2.1-ci, 2.1.2.9-cu və 2.1.2.10-cu maddələr ləğv edilsin;

2. 14.1-ci maddənin birinci cümləsində “Kompensasiyaların ödənilməsi üçün” sözləri “Bu Qanunda nəzərdə tutulmuş hallarda” sözləri ilə, ikinci cümləsində isə “0,2 faizi” sözləri “0,1 faizi” sözləri ilə əvəz edilsin;

3. 15.2-ci maddədə “sığorta haqları Mərkəzi Bankın uçot dərəcəsinin 360-da bir hissəsinə hasil edilməklə” sözləri “sığorta haqlarının 0,5 faizi həcmində” sözləri ilə əvəz edilsin.

4. 17-ci maddənin mətni aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“17.1. Fondun likvid (nağd pula tez çevrilən) aktivləri son hesabat dövrünə qorunan əmanətlərin bir faizindən aşağı düşdükdə və ya kompensasiyaların ödənilməsi üçün vəsaitin kifayət etməməsi ehtimalı yarandıqda Himayəçilik Şurası Fond tərəfindən borc vəsaitlərinin cəlb edilməsi barədə qərar qəbul edir.
17.2. Fond borc vəsaitinin alınması üçün Mərkəzi Banka müraciət etdikdə Mərkəzi Bank Fonda dövlətin zəmanəti ilə təmin olunmuş kredit verə bilər. Mərkəzi Bank, belə müraciətin daxil olduğu günün sonrakı iş günündən gec olmayaraq, müraciətin daxil olması barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına yazılı məlumat verir. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 10 iş günündən gec olmayaraq dövlət zəmanətinin verilməsi barədə qərar qəbul edir. Dövlət zəmanətinin verilməsi barədə qərara müvafiq olaraq 10 iş günündən gec olmayaraq Mərkəzi Bank müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırılmış şərtlərlə Fonda kredit verir.”;

5. 26-cı maddənin mətni 26.1-ci maddə hesab edilsin və aşağıdakı məzmunda 26.2-ci maddə əlavə edilsin:
“26.2. Sığorta hadisəsi baş verdiyi günə əmanətçinin iştirakçı bank qarşısında vaxtı çatmış öhdəliyi olduqda əmanət üzrə kompensasiya hesablanmış faizlər də daxil olmaqla əmanətçinin bank qarşısında icra edilməyən öhdəliyinin hissəsi qorunan əmanətinin məbləğindən çıxılmaqla qalıq hissəsi üzrə ödənilir.”.

 Layihə

Əmanətlərin tam sığortalanması haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 27-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

Maddə 1. Qanunun məqsədi

Bu Qanunun məqsədi qlobal iqtisadiyyatda baş verən proseslər fonunda ölkədə maliyyə sabitliyini qorumaq, bank sisteminin dayanıqlığını təmin etmək, əmanətçilərin bank sisteminə etibarını gücləndirməkdir.

Maddə 2. İstifadə olunan anlayışlar

Bu Qanunda istifadə olunan anlayışlar “Əmanətlərin sığortalanması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş mənaları ifadə edir.

Maddə 3. Qorunan əmanətçinin qorunan əmanətinin tam sığortalanması

Bu Qanun qüvvəyə mindiyi gündən etibarən faizləri “Əmanətlərin sığortalanması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 8.1.20-ci maddəsinə müvafiq olaraq Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun Himayəçilik Şurası tərəfindən əmanətlər üzrə müəyyən edilmiş illik faiz dərəcəsi həddində olan bütün qorunan əmanətlər məbləğindən asılı olmayaraq bank fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün xüsusi razılığa (lisenziyaya) malik olan Fondun iştirakçı bankları tərəfindən 3 (ü&ccedil:) il müddətində tam sığortalanır.

Maddə 4. Qorunan əmanətçilərin əmanətləri

4.1. Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi günə bank fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün xüsusi razılığa (lisenziyaya) malik olan banklarda mövcud olan qorunan əmanətçilərin əmanətləri üzrə illik faiz dərəcələri Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun Himayəçilik Şurasının müəyyən etdiyi illik faiz dərəcəsi həddindən yuxarı olduqda, həmin əmanətçilər əmanətləri üzrə tam sığorta təminatı əldə etmək istədikdə, onların müraciəti əsasında müddəti qurtarmamış əmanət müqavilələrində, bu Qanunun 3-cü maddəsinə uyğun olaraq, müvafiq dəyişikliklər edilməlidir.
4.2. Bu Qanunun 4.1-ci maddəsinə müvafiq olaraq müddəti qurtarmamış əmanət müqavilələrində dəyişikliklər edildikdə, dəyişikliklər edildiyi günə qüvvədə olan müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq faizlər tam məbləğdə hesablanıb ödənilir.

Maddə 5. Kompensasiyalar

Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun iştirakçı banklarında sığorta hadisəsi baş verdikdə bu Qanuna uyğun olaraq sığortalanmamış əmanətlər üzrə kompensasiyalar “Əmanətlərin sığortalanması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq qaydada ödənilir.

Maddə 6. Yekun müddəalar

6.1. Əmanətçilərin Əmanətlərin Sığortalanması Fondu və iştirakçı banklarla münasibəti, habelə bu Qanuna uyğun olaraq tam sığortalanmış əmanətlər üzrə kompensasiya ödənişi, həmçinin içtimaiyyətin məlumatlandırılması məsələləri “Əmanətlərin sığortalanması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir.
6.2. Bu Qanuna əsasən tam sığortalanmış əmanətlər üzrə kompensasiya məsələləri bu Qanunun 3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş müddət bitdikdən sonra  “Əmanətlərin sığortalanması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 26-cı maddəsinə əsasən tənzimlənir.

 

 

 

 

Marked as spam
Redaktor tərəfindən göndərilmişdir
27 Yanvar 2016 02:15 radələrində cavablandırılıb
« Əvvəlki səhifəyə geri dön