Hansı hllarda Girova xitam verilə bilər?

« Əvvəlki səhifəyə geri dön
0
0

 

Mülkiyyət sahibinin özəl mülkiyyətində olan torpaq sahəsini üçüncü tərəf kimi girova qoymuşdur. Borc alan həmin torpaq sahəsində yaratdığı daşınmaz əmlakı satan zaman təkrar razılığı olmadan girovda saxlamaq olarmı? Əgər saxlanılıbdırsa girovla təmin edilmiş öhdəlik üzrə borc başqa şəxsə keçirildikdə, əgər girov qoyan yeni borclunun əvəzinə cavabdeh olacağı barədə kreditora (banka) razılıq verməyibsə, girov müqaviləsinə xitam verilməli deyilmi?

Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.

Hörmət hissi ilə,

Marked as spam
arzuman tərəfindən göndərilmişdir
09 Aprel 2016 09:57 dəqiqədə yazılıb.
340 baxış
« Əvvəlki səhifəyə geri dön