Inzibati iş. Kasasiya şikayətin verilməsi və icraata götürülməsi haqqında

« Əvvəlki səhifəyə geri dön
0
0

Məhkəmə  05.02.2018-ci il tarixdə vəzifəmə bərpa olunmağım  barəsində qərar qəbul edib. Qərarı Cavabdeh-Təhsil Nazirliyi 20.02.2018-ci il tarixdə almış. Qərarda kasasiya şikayətini aldıqları gündən 1 ay müddətinə verilməsi göstərilmişdi. Məhkəmə kasasiya şikayətinin müddəti bitdiyindən, yəni 1 ay 15 gündən sonra qərarın könüllü icra olunması barəsində 05.04.2018-ci  ildə məktub göndərmiş. Bu məktubu da TN-yi 12.04.2018-ci il tarixdə almış və gec də olsa Təhsil Naziri  C.Bayramov 22.05.2018-ci il tarixli F 372 əmrlə məni vəzifəmə bərpa  etmiş. Əmrin  icra olunması barəsində də TN-nin hüquq şöbəsinin müdiri məhkəməyə bildiriş məktubu göndərmiş. Nazirin 22.05.2018-ci il tarixli F 372 saylı əmri ilə Təhsil şöbəsi məni 08.06.2018-ci il tarixdə kollektivə tanıtmış, 3 gündən sonra isə vəzifəmdən_direktor vəzifəsindən məni kənarlaşdırmışlar.  Və bildirmişlər ki, kasasiya şikayəti verəcəyik.  Yuxarıda sadaladıqlarım ardıcıllıqdan sonra kasasiya şikayəti verilməsi hüquqi normaya uyğundurmu?   Qanun buna yol verirmi? Ali Məhkəmə belə bir kasasiya şikayətini icraata  götürə bilərmi?

Marked as spam
Cavid tərəfindən göndərilmişdir
19 İyun 2018 13:53 dəqiqədə yazılıb.
131 baxış
0
Məxfi cavab

Salam, Cavid bəy.

Çox ciddi səbəblərdən dolayı, sualınıza vaxtında cavab verə bilmədim. Üzrlü hesab edin. Yəqin ki, Youtube-da “Azerifreedom” kanalına baxırsınız. Bu arada başımız bərk qarışıq oldu.

Sualınızla bağlı.

1. MPM-nin 134-cü maddəsinə (rəsmi qaydada verilən sənədlər) əsasən, “134.1. Məhkəmə işdə iştirak edən şəxslərə aşağıdakı məhkəmə sənədlərini rəsmi qaydada verməlidir:  134.1.5. birinci instansiya məhkəməsinin, apellyasiya və kassasiya məhkəmələrinin aktlarını;..”

“Rəsmi qaydada verilmə” nə deməkdir? Bu sualın cavabı MPM-nin 135-ci maddəsində verilib: 

Maddə 135 Məhkəmə sənədlərinin çatdırılması və rəsmi qaydada verilməsi

 135.1. Bu Məcəllənin 134-cü maddəsində sadalanan məhkəmə sənədləri “Poçt haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş sifarişli poçt göndərişi (məktubu) ilə çatdırılır. Zəruri hallarda məhkəmə sənədinin çatdırılması hakim tərəfindən məhkəmə işçisinə tapşırıla və ya işdə iştirak edən şəxsin razılığı ilə həmin şəxsə həvalə edilə bilər.

135.2. Məhkəmə sənədləri məhkəməyə qaytarılmalı olan, forması müvafiq qaydada təsdiq edilmiş qəbzə və ya sənədin kötüyünə imza etdirilməklə, ünvan sahibinə rabitə orqanları, yaxud məhkəmə sənədlərinin çatdırılması tapşırılmış şəxslər tərəfindən şəxsən verilir. Hüquqi şəxsə ünvanlanmış məhkəmə sənədləri müvafiq vəzifəli şəxsə qəbzə və ya sənədin kötüyünə imza etdirilməklə verilir. Məhkəmə sənədlərinin rəsmi qaydada verilməsi məhkəmədə də həyata keçirilə bilər.

135.3. Məhkəmə sənədlərinin çatdırılması vəzifəsi üzərinə düşən şəxs ünvan sahibini onun yaşadığı, yaxud işlədiyi yer üzrə tapmadıqda, həmin sənədlər ünvan sahibi ilə birlikdə yaşayan yetkinlik yaşına çatmış ailə üzvlərindən birinə (onların razılığı ilə), onlar olmadıqda müvafiq icra hakimiyyəti orqanına, ünvan sahibinin yaşadığı yer üzrə yerli özünüidarə orqanına, yaxud onun işlədiyi yer üzrə müdiriyyətə verilir. Ünvan sahibinin əvəzinə məhkəmə sənədlərini qəbul etmiş şəxs qəbzdə və ya sənədin kötüyündə öz soyadını, adını, atasının adını, ünvan sahibinə münasibətini və ya tutduğu vəzifəni göstərməli və imkan olan kimi məhkəmə sənədlərini ünvan sahibinə verməlidir.

135.5. Bu Məcəllənin 135.2-ci və 135.3-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş hallarda məhkəmə sənədi rəsmi qaydada verilmiş hesab edilir.”

 

Cavid bəy, bundan sonrakılara diqqətli olun.

 

MPM-nin  393-cü maddəsinə (apellyasiya instansiyası məhkəməsi qətnaməsinin qanuni qüvvəyə minməsi) əsasən, “Apellyasiya instansiyası məhkəməsinin qətnaməsindən şikayət verilməmişdirsə, qətnamə işdə iştirak edən şəxslərə rəsmi qaydada verildiyi gündən 2 ay keçdikdən sonra qanuni qüvvəyə minir.”

Bu maddənin məzmunundan aydın olur ki, Apellyasiya Məhkəməsinin qətnaməsi MPM-nin 135-ci maddəsində nəzərdə tutulduğu qaydada, yəni rəsmi qaydada Təhsil Nazirliyinə təqdim edilməliydi. Yalnız bu halda, yəni qətnamə rəsmi qaydada alındıqdan sonra kassasiya şikayəti vermək üçün nəzərdə tutulan iki aylıq müddətin axımı başlayır. 

Təcrübədə çox vaxt cavabdeh belə bir biclik işlədir. Qətnaməni qəsdlə rəsmi olaraq almır. Yəni poçt qəbzinə və ya qətnamənin surətinə imza etməklə onu qəbul etmir. Sonradan da bundan müddətin bərpası üçün istifadə edir.

Sizinlə bağlı indiki halda məhkəmə Təhsil Nazirliyinin “müddətin bərpası barədə” ərizəsini təmin etməməlidir. Çünki dövlət idarəsi kimi, TN-nin hüquq şöbəsi var və onun əməkdaşlarının vəzifəsi TN-nin hüquqlarını qorumaqdır. Sizin yazdıqlarınızdan aydın olur ki, TN-nin nəinki belə bir qətnamənin mövcudluğundan xəbəri olmuş, hətta onu icra etmişdir. İcra vərəqini aldığı andan TN qətnamənin mövcudluğundan xəbər tutmuş, onun surətini tələb etməklə kassasiya şikayəti yazmaq hüququnun olduğunu bilmişdir. Bununçün TN-də əmək haqqı alan əməkdaşlar- hüquqşünaslar var. Bu onların vəzifəsidir. Bir dövlət məmurunun öz vəzifəsini layiqincə icra etməməsi vətəndaşın hüququn pozulmasına əsas ola bilməz.

Apellyasiya Məhkəməsi, əslində, İcra vərəqinin alınmasını “qətnamənin rəsmi alınması”na bərabər tutmalı və müddətin bərpası barədə TN-nin ərizəsini rədd etməlidir.

Ancaq siz mütləq iş materialları ilə, vəkilinizlə birlikdə yaxşı-yaxşı tanış olun. Baxın görün məhkəmə qətnamənin surətini TN-ə poçtla və sait üsulla göndəribmi? TN-nin həmin qətnaməni almamasının səbəbi nədir? Poçt qəbzində səbəblə bağlı nə yazılıb? Bütün bunlar mütləq araşdırılmalıdır.

Nəhayət, inandığınız, etibar etdiyiniz, satılmayacağına ümid etdiyiniz bir vəkillə müqavilə bağlayın. Sizə ixtisaslı kömək lazımdır.

Hörmətlə.

 P.S. Cavabın kecikməsinə görə bir daha üzr istəyirəm.

 

 

Marked as spam
Redaktor tərəfindən göndərilmişdir
30 İyun 2018 02:47 radələrində cavablandırılıb
« Əvvəlki səhifəyə geri dön