İşə bərpa olunmaq üçün iddia

« Əvvəlki səhifəyə geri dön
0
0

Quban müəllim ilk öncə sizi salamlayıram. Sizə belə bir sualım var məni 19 oktyabr 2016-cı ildə etik davranış qaydalarını pozduğum üçün işdən azad ediblər. 5 aydan sonra işə bərpa olunmaq üçün məhkəməyə iddia qaldıra bilərəm yoxsa müəyyən edilmiş müddəti ötürmüşəm? Əgər müddət ötübsə müddəti necə bərpa edim? Xatırladım ki, işdən çıxarılmağım haqqında əmri mənə poçt vasitəsilə göndəriblər, amma əmək kitabçam nazirlikdə qalıb hələ götürməmişəm. Çox xahiş edirəm mənə ətraflı məlumat verəsiniz. Əvvəlcədən sizə öz təşəkkürümü bildirirəm!

Tam cavablandırıldı.
Marked as spam
Cənab Axundov tərəfindən göndərilmişdir
17 Mart 2017 22:50 dəqiqədə yazılıb.
1169 baxış
0
Məxfi cavab

Salam, cənab Axundov.

Əmək Məcəlləsinin 296-cı maddəsinə (fərdi əmək mübahisələrinin həllində iddia müddətləri) əsasən,

1. Bu Məcəllənin 294-cü maddəsinin ikinci hissəsində nəzərdə tutulmuş fərdi əmək mübahisələrinə baxan orqana, işçi hüququnun pozulduğunu aşkar etdiyi gündən etibarən 3 təqvim ayı ərzində müraciət edə bilər.

 2. Bu maddənin birinci hissəsində göstərilən haldan başqa qalan bütün hallarda fərdi əmək mübahisəsinin həll edilməsi üçün işçi hüququnun pozulduğunu aşkar etdiyi gündən etibarən 1 təqvim ayı ərzində məhkəməyə müraciət edə bilər.  

3. Hüququnun pozulmasının aşkar edildiyi gün, işçiyə müvafiq əmrin, (sərəncamın, qərarın), əmək kitabçasının, haqq-hesab sənədlərinin (kitabçasının, vərəqəsinin, çekinin) verildiyi, həmçinin əmək müqaviləsinin bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş şərtlərinin işəgötürən tərəfindən müvafiq qaydada sənədləşdirilmədən bilə-bilə qəsdən pozulduğu gündür. 

4. Pul və digər əmlak tələbləri ilə əlaqədar, həmçinin ziyan vurulmaqla bağlı yaranmış əmək mübahisələrinin həlli üçün işçi, hüququnun pozulduğunu aşkar etdiyi gündən etibarən 1 il ərzində məhkəməyə müraciət edə bilər. İşçilərin həyatına və sağlamlığına vurulmuş zərərin ödənilməsi haqqında tələblərə iddia müddəti şamil edilmir. 

5. İşəgötürən bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş hallarda işçiyə qarşı iddia ərizəsi ilə məhkəməyə hüquqlarının və qanuni mənafelərinin pozulduğu gündən 1 təqvim ayı müddətində, ona maddi ziyan vurulması məsələləri ilə əlaqədar isə ziyanın vurulmasını aşkar etdiyi gündən 1 il müddətində müraciət edə bilər. 

6. Bu maddədə göstərilən müddətlər üzürlü səbəblərdən – iddiaçının xəstələnməsi, ezamiyyətdə, yaşayış yerindən kənarda məzuniyyətdə olması, yaxın qohumunun ölməsi və digər obyektiv hallarla bağlı səbəblərdən ötürülərsə, fərdi əmək mübahisəsinə baxan orqan buraxılmış müddəti bərpa edərək mübahisəyə mahiyyəti üzrə baxa bilər. 

Qeyd: Bu maddənin altıncı hissəsində iddiaçının «yaxın qohumu» dedikdə, işçinin atası, anası, babası, nənəsi, əri (arvadı), uşaqları, bacıları, qardaşları, qudaları, ərinin (arvadının) valideynləri, qardaşları, bacıları başa düşülməlidir. İşçinin digər qohumlarının vəfatı ilə əlaqədar iddia müddətinin ötürülməsini hakim üzürlü hal hesab edə bilər.

Hörmətlə.

Marked as spam
Qurban Məmmədov tərəfindən göndərilmişdir
18 Mart 2017 00:35 radələrində cavablandırılıb