İş yerinin ləğv olunmasıilə bağli yekun pulunun hesablanması

« Əvvəlki səhifəyə geri dön
0
0

Salam Qurban bəy. İş yerlərinin qapanmasıilə bağli Yerli məşğulluq idarələrində qeydiyyata durmaq, və 3 ayliq işdən çıxarılan işləmirsə müavinat alması (işdən çıxaran müəsə ödəməklə) barədə informasiya vermişsiniz. 

Sualim 

1.Əgər işəyən şəxs bütün vergi və digər tutulmaqla misal 580manat əmək haqqı alırsa işdən çıxarılandan sonra 3 ayliq verilən yekun pulu 580 azn olmalıdırmı ya çox olmalıdır. Yəni yekun pulu işçiyə verilən puldan vergi tutulmalıdir ya yox?

2.Əgər işdən çıxarılan işçınin işlədiyi müəssədə 12 il işləyibsə onun yekun pulu az işləmiş işçidən fərqli olmalıdır?

3.işdən çıxardılan şəxs (iş yeri qapaldılıbsa) işlədiyi dövürdə tibbi sığorta olunub. Bilmək istiyirəm bu tibbi siğortanin pulunu işçinin əmək haqqından tuturlar ya müəssə özü ödəyir? Əgər işçinin əmək haqqından tutulursa işdən çıxarılan şəxsin yekun puluna sığorta pulunu əlavə edirlərmi?

4. Bilmək istəyirəmki Hal hazırda Ali təhsil və Hərbi xidmət iş stağına əlavə edilirmi? Qeyd edimki 2004 cü ildən işləyirəm. Və ya işlədiyim vaxtda staj kimi qeyd edilirdimi?

5. Misal işçi ayda 550Azn əmək haqqı alırsa və işçı əmək məzuniyyətinə çıxırsa işçiyə verilən məzuniyyət pulunun üzərinə əmək haqqıda gəlirmi? Misal   əmək haqqı yəni 550 Azn + məzuniyyət pulu. Beləmi hesablanmalıdırmı?

 

Tam cavablandırıldı.
Marked as spam
Amil Mammadli tərəfindən göndərilmişdir
29 Dekabr 2017 20:53 dəqiqədə yazılıb.
302 baxış

Təşəkkür edirəm Qurban bəy. Bayramlarımız mübarək olsun!

(Amil Mammadli at 31 Dekabr 2017 16:23)
0
Məxfi cavab

Salam, Amil bəy.

 1.  Əmək Məcəlləsinin 77-ci maddəsinin 3-cü bəndinə əsasən, “əmək müqaviləsi bu Məcəllənin 70-ci maddəsinin «a» və «b» bəndləri ilə ləğv edilərkən işçilərə:
 2. orta əmək haqqından az olmamaqla işdənçıxarma müavinəti;

  işdən çıxarıldığı gündən yeni işə düzələn günədək ikinci və üçüncü aylar üçün orta əmək haqqı ödənilir.

  1. İşəgötürən bu maddənin birinci hissəsi ilə və bu Məcəllənin 56-cı maddəsinin ikinci hissəsi ilə müəyyən edilmiş xəbərdarlıq müddətləri əvəzinə işçiyə onun razılığı ilə azı iki aylıq əmək haqqını bir dəfəyə ödəməklə müvafiq əsasla əmək müqaviləsinə xitam verə bilər.”                                                                                                                   Hörmətli Amil bəy, maddənin məzmunundan göründüyü kimi,  işdən çıxarıldıqdan sonrakı birinci ay üçün orta əmək haqqından az olmamaqla, yəni ən azı 580 manat olmaqla işdənçıxma müavinatı və Məşğulluq idarəsindən arayış gətirdikdən sonra da 2-ci və 3- aylar üçün orta əmək haqqı məbləğində ödəniş edilir, yəni 580 manat–iki aya 1160 manat.

   

  2. “Yekun pulu” stajla bağlı deyil, yuxarıda istinad etdiyim 77-0ci maddədə orta əmək haqqından söhbət gedir, stajdan yox.

 3. 3. Tibbi sığorta müəssisə tərəfindən edilir. Könüllü sığorta edilibsinizsə, “Tibbi sığorta haqqında” Qanunun 7-ci maddəsinə əsasən, “könüllü tibbi sığorta müqaviləsinin şərtlərində müəyyən edilmişsə, istifadə edilməyən sığorta haqqının bir hissəsini geri almaq” hüququnuz var.
 4.  

  4. Əmək Məcəlləsinin 132-ci maddəsinə əsasən, (məzuniyyət hüququ verən əmək stajı hesablanarkən nəzərə alınan və alınmayan dövrlər)

  1. Əmək məzuniyyətinə hüquq verən əmək stajına işçinin faktik işlədiyi vaxt və aşağıdakı dövrlər daxil edilir:        a) iş yerinin və bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş hallarda əmək haqqının saxlanılması şərti ilə işçinin işdən ayrıldığı dövr;b) qanunsuz və əsassız işdən çıxarılmaqla, yaxud başqa işə keçirilməklə əlaqədar işə bərpa edilən işçilərin məcburi işburaxma dövrü;c) əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirildiyi dövr;

         ç) təhqiqat, ibtidai istintaq, prokurorluq və məhkəmə orqanlarının qanunsuz hərəkətləri nəticəsində işdən (vəzifədən) azad edilmiş və ya kənarlaşdırılmış və müəyyən edilmiş qaydada tam bəraət almış işə (vəzifəyə) bərpa edilən şəxsin məcburi işburaxma dövrü və ya həbsdə olduğu dövr…”

Əmək pensiyaları haqqında Qanunun 21-ci m a d d əsinə ( Sığorta stajına daxil edilən iş və ya digər fəaliyyət müddətləri) əsasən, “21.1. Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının ödənilməsi şərtilə mülkiyyət formasından, əmək fəaliyyətinin xarakterindən və müddətindən asılı olmayaraq müəssisə, idarə və təşkilatlarda əmək müqaviləsi (kontraktı) əsasında işləyənlərin hərbi qulluqçuların, eləcə də hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin, vəzifəyə seçilmiş və ya təyin edilmiş şəxslərin iş , hərbi xidmət  və ya digər fəaliyyət müddətləri sığorta stajına daxil edilir.

21.2. Sığortaolunanın sığorta stajına bu Qanunun 21.1-ci maddəsində qeyd olunan müddətlərdən əlavə, aşağıdakı müddətlər daxil edilir:

21.2.3.müddətli həqiqi hərbi (alternativ) xidmət (1992-ci il yanvarın 1-dək keçmiş SSRİ-nin ərazisində müddətli həqiqi hərbi xidmət dövrü daxil olmaqla) və müvafiq icra hakimiyyəti orqanında qeydiyyatdan keçmiş özünümüdafiə dəstələrində və birləşmələrində olduğu müddət, müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarında xidmət müddəti;

21.2.5.işsizlik müavinətinin verildiyi müddət, yaxud işsizin yenidən peşə hazırlığı keçdiyi və ya təhsil aldığı müddət;

21.2.11. hərbi xidmət müddəti (1992-ci il yanvarın 1-dək keçmiş SSRİ-nin ərazisində hərbi xidmət dövrü daxil olmaqla).”

 1.  

  5. Əmək Məcələsinin  140-cı maddəsinə (məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması qaydası və ödənilməsi) əsasən, 

  1. Məzuniyyət vaxtı üçün ödənilən orta əmək haqqı onun hansı iş ili üçün verilməsindən asılı olmayaraq məzuniyyətin verildiyi aydan əvvəlki 12 təqvim ayının orta əmək haqqına əsasən müəyyən edilir.
  2. 12 təqvim ayından az işləyib məzuniyyətə çıxan işçinin orta aylıq əmək haqqı onun faktik işlədiyi tam təqvim aylarına əsasən hesablanır.
  3. Məzuniyyət günlərinin əmək haqqını müəyyən etməkdən ötrü məzuniyyətdən əvvəlki 12 təqvim ayının əmək haqqının cəmlənmiş məbləğini 12-yə bölməklə orta aylıq əmək haqqının məbləği tapılır və alınan məbləği ayın təqvim günlərinin orta illik miqdarına — 30,4-ə bölmək yolu ilə bir günlük əmək haqqının məbləği müəyyən edilir. Bu qayda ilə müəyyən edilmiş bir günlük əmək haqqının məbləği, məzuniyyətin müddətinin təqvim günlərinin sayına vurulur.
  4. Bu maddədə nəzərdə tutulmuş məzuniyyət haqqının ödənilməsi üçün əmək haqqının hesablanması qaydası işçiyə istifadə edilməmiş məzuniyyətə görə pul əvəzi ödənilərkən də tətbiq edilir.
  5. İşçiyə məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqı məzuniyyətin başlanmasına ən geci 3 gün qalmış ödənilir.
  6. Əmək müqaviləsində, kollektiv müqavilədə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqı müəyyən səbəbdən məzuniyyət başlanandan sonra ödənilmişdirsə, işçinin tələbi ilə məzuniyyətin başlanma vaxtı əmək haqqının faktik olaraq verildiyi gündən hesablanıla bilər.
  7. Məzuniyyət vaxtı üçün hesablanmış orta əmək haqqı qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada əmsallaşdırılıb ödənilməlidir.”

Gördüyünüz kimi,  orta aylıq əmək haqqınız 550 manatdırsa, bu məbləğ 30,4-ə bölünərək bir günlük əmək haqqı müəyyən edilir və alınan məbləğ məzuniyyət günlərinin sayına vurulur.

 1. Xeyr, Siz deyən kimi hesablanmır.
 2. Uğurlar. Hörmətlə.
Marked as spam
Qurban Məmmədov tərəfindən göndərilmişdir
31 Dekabr 2017 01:06 radələrində cavablandırılıb