İşçinin, hamilə olduqda maaşı azaldıla və ya kəsilə bilərmi?

« Əvvəlki səhifəyə geri dön
0
0

Salam aleykum.

Narahat etməyinizə görə üzr istəitrəm, sadəcə bir qisa məsləhət almaq istərdim, təbii ki, mümkündürsə.

Adim Muraddır, həyat yoldaşım hotelin birində çalışır və fevral ayından rəhbərlik əmək haqqını kifayət qədər azaltmaga qərara gəlib.

Sadəcə bilmək istərdik, bu nə qədər düzqündür və yoldaşımın hamilə olmağını nəzərə alsaq, bu uümumiyətlə mümkündürmu?

Diqqətinizə görə minnatdaram!

Marked as spam
Al Kuzun tərəfindən göndərilmişdir
02 Fevral 2016 10:26 dəqiqədə yazılıb.
331 baxış
0
Məxfi cavab

Salam.

1. Əmək Məcəlləsinin 9-cu maddəsinə əsasən, “Əmək müqaviləsi üzrə işçinin aşağıdakı əsas hüquqları vardır:

 

d) qanunvericiliklə müəyyən edilmiş minimum məbləğdən aşağı olmayan əmək haqqı almaq;

e) iş vaxtından artıq vaxtda işə cəlb olunduqda əlavə əmək haqqını almaq və ya onun verilməsini tələb etmək;

ə) əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş əmək funksiyasına daxil olmayan işləri, xidmətləri yerinə yetirməkdən imtina etmək, belə işləri, xidmətləri icra etdikdə isə müvafiq əlavə əmək haqqının verilməsini tələb etmək;”

31-ci maddəyə əsasən, (Kollektiv müqavilənin məzmunu) 

“1. Kollektiv müqavilənin məzmununu tərəflər müəyyən edirlər.

2. Kollektiv müqaviləyə, bir qayda olaraq, aşağıdakı məsələlər üzrə tərəflərin qarşılıqlı öhdəlikləri daxil edilir:

 

c) qiymətlərin artımı, inflyasiyanın səviyyəsi nəzərə alınmaqla əmək haqqı miqdarının tənzimlənmə mexanizmi;”

 

38-ci maddəyə əsasən, (Kollektiv sazişin məzmunu) 

“1. Kollektiv sazişin məzmunu tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə müəyyən edilir.

2. Tərəflər kollektiv sazişə aşağıdakı öhdəlikləri daxil edə bilər:

 

b) orta əmək haqqının artım səviyyəsinin inflyasiyaya uyğun təmin edilməsi;

&ccedil:) kompensasiya və əmək haqqına əlavələrin (dövlət tərəfindən müəyyən olunmuş miqdardan az olmamaq şərtilə) məbləğinin müəyyən edilməsi;”

 

Maddə 43. Əmək müqaviləsinin məzmunu

1. Əmək müqaviləsinin məzmunu və quruluşu qanunvericiliyin tələblərinə əməl edilməklə tərəflərin razılığı ilə müəyyən edilir.

2. Əmək müqaviləsində mütləq aşağıdakı əsas şərtlər və məlumatlar göstərilməlidir:

ə) işçinin əmək şəraitinin şərtləri — iş və istirahət vaxtı, əmək haqqı və ona əlavələr, əmək məzuniyyətinin müddəti, əməyin mühafizəsi, sosial və digər sığorta olunması;”

 

Bir sözlə, əmək haqqının məbləği işçi ilə iş verənin arasında bağlanmış müqavilə ilə müəyyən edilir.

Hamiləliyə görə əmək haqqının azaldılması yol verilməzdir və qanunsuzdur.

 

2. Çətinliyiniz olsa, bir hüquqşünas xidmətindən istifadə edin.

 

Uğurlar.

Marked as spam
Redaktor tərəfindən göndərilmişdir
02 Fevral 2016 14:38 radələrində cavablandırılıb
« Əvvəlki səhifəyə geri dön