KREDİT MÜQAVİLƏSİ ÜZRƏ ÖHDƏLİYİN BAŞQA ŞƏXSƏ ÖTÜRÜLMƏSİ

« Əvvəlki səhifəyə geri dön
0
0

KREDİT MÜQAVİLƏSİ ÜZRƏ ÖHDƏLİYİN BAŞQA ŞƏXSƏ ÖTÜRÜLMƏSİ MÜMKÜNDÜRMÜ? BANKDAN 10000 DOLLAR KREDİT GÖTÜRMÜŞÜK. AMMA BU PULU QOHUMA VERMİŞİK. İNDİ İSTEYİRİK Kİ, BU ÖHDƏLİYİ RƏSMİ ŞƏKİLDƏ HƏMİN İNSANA ÖTÜRƏK Kİ, BİZİM BANK QARŞISINDA HƏR HANSI BİR ÖHDƏLİYİMİZ OLMASIN. HƏMİN İNSAN ÖZÜ DƏ RAZIDIR. BU NECƏ MÜMKÜNDÜR?

Marked as spam
elman90 tərəfindən göndərilmişdir
10 Fevral 2016 00:10 dəqiqədə yazılıb.
1049 baxış
0
Məxfi cavab

Salam, Elman bəy!  ALLAH(c.c) sizləri darda qoymaz, İN ŞA ALLAH !!!

1.  Öhdəliyin verilməsi yalnız kreditorun (bankın) razılığı ilə mümkündür. MM-nin 522-ci maddəsinə (Öhdəliklərin verilməsi əsasları və qaydası) əsasən,   522.1. Kreditor ilə müqaviləyə əsasən öhdəlik üçüncü şəxsə verilə bilər; bunun nəticəsində o, əvvəlki borclunu əvəz edir.

522.2. Əgər borclu ilə öhdəliyin üçüncü şəxsə veriləcəyi barədə razılaşma əldə edilərsə, bu yalnız kreditorun icazəsi ilə etibarlı olur.

522.3. İcazə yalnız borclunun və ya üçüncü şəxsin kreditoru öhdəliyin verilməsindən xəbərdar etdiyi halda verilir. İcazə verilənədək tərəflər müqaviləni dəyişdirə və ya ləğv edə bilərlər. İcazə verməkdən imtina edilərsə, öhdəlik verilmiş sayılmır.

522.4. Borclu və ya üçüncü şəxs kreditordan icazəni müəyyənləşdirilmiş müddətdə elan etməyi tələb edirlərsə, icazə həmin müddət qurtaranadək elan edilir; bu edilməsə, hesab edilir ki, icazə verməkdən imtina olunmuşdur.

522.5. Kreditor icazə verməyənədək, öhdəliyi üzərinə götürmüş şəxs şübhə olduğu halda borcluya münasibətdə kreditoru vaxtında təmin etmək öhdəliyi daşıyır. Kreditorun icazə verməkdən imtina etdiyi halda da eyni qayda qüvvədə olur.

Bu maddədəki qaydalar, yuxarıda qeyd etdiyim kimi, yalnız kreditorun – bankın razılığı ilə mümkündür.

 

2. Bank buna razı olmasa, onda Siz MM-nin 340-cı  (Uydurma və yalan əqdlərin etibarsızlığı) maddəsinə əsasən,

 

bunu məhkəmədə iddia qaldırmaqla edə bilərsiniz.

340.2: Yalan əqd başqa əqdi pərdələmək məqsədi ilə bağlanan əqddir. Yalan əqd əhəmiyyətsizdir. Yalan əqdə onun mahiyyəti nəzərə alınmaqla, tərəflərin həmin əqdi bağlayarkən əslində nəzərdə tutduqları əqdə aid olan qaydalar tətbiq edilir.

Bu maddəyə istinad etməklə, kredit müqaviləsinin, əslində, başqası ilə bağlandığı haqqında iddia qaldırıb müqaviləni məhz o şəxslə bağlanmış hesab etdirə bilərsiniz. Bir şərtlə ki, müqavilənin bağlanmasından bir ildən artıq vaxt keçməsin. Çünki MM-nin 354-cü (Etibarsız əqdlər üzrə müddətlər) maddəsinə əsasən,

 

354.1. Əhəmiyyətsiz əqdin etibarsızlığı nəticələrinin tətbiqi haqqında iddia onun icrasına başlanıldığı gündən bir il ərzində irəli sürülə bilər.

354.2. Bu Məcəllənin 347.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hal istisna olmaqla, maraqlı şəxs əqdin bağlanmasına təsir etmiş zorakılığa və ya hədəyə son qoyulduğu gündən və ya əqdin etibarsız sayılmasına əsas verən halları bildiyi və ya bilməli olduğu gündən bir il ərzində əqdi mübahisə edə bilər. Vacib əhəmiyyətli yanılmanın təsiri altında bağlanmış əqd mübahisəyə əsasən məlum olduğu andan bir ay ərzində mübahisə edilə bilər.”

 

Yəni, müqavilə bağlandıqdan bir il keçməyibsə, belə bir iddia qaldıra bilərsiniz.

 

3. Çətinliyiniz olsa, mütləq  etibar etdiyiniz bir hüquqşünasa müraciət edin. Çünki bu məsələ mütəxəssis tələb edən mürəkkəb işdir.

 

Uğurlar. Hörmətlə.

 

 

 

Marked as spam
Redaktor tərəfindən göndərilmişdir
10 Fevral 2016 01:22 radələrində cavablandırılıb
0
Məxfi cavab

Salam, Elman bəy!  ALLAH(c.c) sizləri darda qoymaz, İN ŞA ALLAH !!!

1.  Öhdəliyin verilməsi yalnız kreditorun (bankın) razılığı ilə mümkündür. MM-nin 522-ci maddəsinə (Öhdəliklərin verilməsi əsasları və qaydası) əsasən,   522.1. Kreditor ilə müqaviləyə əsasən öhdəlik üçüncü şəxsə verilə bilər; bunun nəticəsində o, əvvəlki borclunu əvəz edir.

522.2. Əgər borclu ilə öhdəliyin üçüncü şəxsə veriləcəyi barədə razılaşma əldə edilərsə, bu yalnız kreditorun icazəsi ilə etibarlı olur.

522.3. İcazə yalnız borclunun və ya üçüncü şəxsin kreditoru öhdəliyin verilməsindən xəbərdar etdiyi halda verilir. İcazə verilənədək tərəflər müqaviləni dəyişdirə və ya ləğv edə bilərlər. İcazə verməkdən imtina edilərsə, öhdəlik verilmiş sayılmır.

522.4. Borclu və ya üçüncü şəxs kreditordan icazəni müəyyənləşdirilmiş müddətdə elan etməyi tələb edirlərsə, icazə həmin müddət qurtaranadək elan edilir; bu edilməsə, hesab edilir ki, icazə verməkdən imtina olunmuşdur.

522.5. Kreditor icazə verməyənədək, öhdəliyi üzərinə götürmüş şəxs şübhə olduğu halda borcluya münasibətdə kreditoru vaxtında təmin etmək öhdəliyi daşıyır. Kreditorun icazə verməkdən imtina etdiyi halda da eyni qayda qüvvədə olur.

Bu maddədəki qaydalar, yuxarıda qeyd etdiyim kimi, yalnız kreditorun – bankın razılığı ilə mümkündür.

 

2. Bank buna razı olmasa, onda Siz MM-nin 340-cı  (Uydurma və yalan əqdlərin etibarsızlığı) maddəsinə əsasən,

 

bunu məhkəmədə iddia qaldırmaqla edə bilərsiniz.

340.2: Yalan əqd başqa əqdi pərdələmək məqsədi ilə bağlanan əqddir. Yalan əqd əhəmiyyətsizdir. Yalan əqdə onun mahiyyəti nəzərə alınmaqla, tərəflərin həmin əqdi bağlayarkən əslində nəzərdə tutduqları əqdə aid olan qaydalar tətbiq edilir.

Bu maddəyə istinad etməklə, kredit müqaviləsinin, əslində, başqası ilə bağlandığı haqqında iddia qaldırıb müqaviləni məhz o şəxslə bağlanmış hesab etdirə bilərsiniz. Bir şərtlə ki, müqavilənin bağlanmasından bir ildən artıq vaxt keçməsin. Çünki MM-nin 354-cü (Etibarsız əqdlər üzrə müddətlər) maddəsinə əsasən,

 

354.1. Əhəmiyyətsiz əqdin etibarsızlığı nəticələrinin tətbiqi haqqında iddia onun icrasına başlanıldığı gündən bir il ərzində irəli sürülə bilər.

354.2. Bu Məcəllənin 347.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hal istisna olmaqla, maraqlı şəxs əqdin bağlanmasına təsir etmiş zorakılığa və ya hədəyə son qoyulduğu gündən və ya əqdin etibarsız sayılmasına əsas verən halları bildiyi və ya bilməli olduğu gündən bir il ərzində əqdi mübahisə edə bilər. Vacib əhəmiyyətli yanılmanın təsiri altında bağlanmış əqd mübahisəyə əsasən məlum olduğu andan bir ay ərzində mübahisə edilə bilər.”

 

Yəni, müqavilə bağlandıqdan bir il keçməyibsə, belə bir iddia qaldıra bilərsiniz.

 

3. Çətinliyiniz olsa, mütləq  etibar etdiyiniz bir hüquqşünasa müraciət edin. Çünki bu məsələ mütəxəssis tələb edən mürəkkəb işdir.

 

Uğurlar. Hörmətlə.

 

 

 

Marked as spam
Redaktor tərəfindən göndərilmişdir
10 Fevral 2016 01:22 radələrində cavablandırılıb
« Əvvəlki səhifəyə geri dön