Kredit müqaviləsinin müddəasının qanuna zidd olub-olmaması haqqında

« Əvvəlki səhifəyə geri dön
0
0

Salam, Qurban müəllim.

Sizə belə bir sualım var: Kredit müqaviləsinin bir bəndində belə bir müddəa qeyd edilib: “Borcalan kreditin verildiyi valyutanın Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının müəyyən etdiyi Azərbaycan manatına olan rəsmi məzənnəsinin bu müqavilənin imzalandığı günlə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsilə bağlı məsuiyyəti öz üzərinə qəbul edir və bununla bağlı kreditora qarşı gələcəkdə heç bir iddia irəli sürmədən müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirir”.

Belə bir hüquq məhdudlaşdırıcı müddəanın müqavilədə olması nə dərəcədə qanunauyğundur?

Konkret olaraq bu müddəanın qanuni olub-olmaması barədə mənə nə məsləhət verə bilərsiniz?

 

Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.

Marked as spam
cemil.shirvanov tərəfindən göndərilmişdir
03 Fevral 2016 02:29 dəqiqədə yazılıb.
449 baxış
0
Məxfi cavab

Salam, Cəmil bəy!

Bir çoxları üçün faydalı olan suala görə təşəkkürlər!

1. Müqavilədə belə bir bəndin olması mülki qanunvericiliyin tələblərinə ziddir və imzalandığı andan etibarsızdır. Çünki, bu şərt vətəndaşı məhkəməyə müraciət etmək hüququndan məhrum edir ki, bu da yolverilməzdir. 

MPM-nin  4-cü (müdafiə üçün məhkəməyə müraciət etmək hüququ) maddəsinə əsasən, 

“4.1. Bütün fiziki və hüquqi şəxslər özlərinin qanunla qorunan hüquq və azadlıqlarını, eləcə də maraqlarını qorumaq və təmin etmək məqsədi ilə qanunla müəyyən edilmiş qaydada məhkəmə müdafiəsindən istifadə etmək hüququna malikdirlər.

4.2. Məhkəməyə müraciət etmək hüququndan imtina edilməsi etibarsızdır.”

 

MM-nin 422-ci maddəsinə əsasən isə, “422.1. Tərəflərin müqavilə bağlayarkən əsas götürdükləri şəraitin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsi, əgər müqavilədə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa və ya onun mahiyyətindən ayrı qayda irəli gəlmirsə, onun dəyişdirilməsinə və ya ləğv edilməsinə əsas verir. Şəraitin dəyişməsi o halda əhəmiyyətli sayılır ki, əgər tərəflər bu dəyişməni ağlabatan şəkildə əvvəlcədən görə bilsəydilər, müqaviləni əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən şərtlərlə bağlayar və ya ümumiyyətlə, bağlamazdılar. Tərəflərin müqavilənin əsasında durmuş təsəvvürlərinin yanlış çıxması şəraitin dəyişməsinə bərabər tutulur.

422.2. Əgər tərəflər müqavilənin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmiş şəraitə uyğunlaşdırılması və ya ləğv edilməsi barədə razılığa gəlməsələr, eyni zamanda aşağıdakı şərtlər olduqda müqavilə maraqlı tərəfin tələbi ilə məhkəmə tərəfindən ləğv edilə bilər, 422.4-cü maddədə nəzərdə tutulan əsaslar olduqda isə dəyişdirilə bilər:

 

Bu maddələrin qarşılıqlı analizi göstərir ki, “valyutanın Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının müəyyən etdiyi Azərbaycan manatına olan rəsmi məzənnəsinin bu müqavilənin imzalandığı günlə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsil”  MM-nin 422.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan “tərəflərin müqavilə bağlayarkən əsas götürdükləri şəraitin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsi“dir və tərəfə məhkəməyə müraciət etmək hüququ verir.

Deməli, həmin bəndin müqaviləyə salınması qanunsuzdur və salınıbsa da əhəmiyyətsizdir. 

 

2. Siz həmin bəndin müqavilədən çıxarılması üçün, MM-nin 421-423-cü maddələrinə əsasən, öncə, banka, sonra da məhkəməyə  müraciət edə bilərsiniz.

3. Çətinliyiniz olsa, etibar etdiyiniz bir hüquqşünasın köməyindən mütləq istifadə edin.

 

Uğurlar Sizə.  Hörmətlə.

Marked as spam
Redaktor tərəfindən göndərilmişdir
03 Fevral 2016 02:44 radələrində cavablandırılıb

Dəyərli məsləhətinizə görə çox sağolun!

(cemil.shirvanov at 03 Fevral 2016 03:33)
« Əvvəlki səhifəyə geri dön