Məcburi dövlət sosial siğortası

« Əvvəlki səhifəyə geri dön
0
0

Salam Qurban müəllim. Qurban müəllim, mən məişət xidməti ilə məşğulam. Yəni mobil telefon, komputer və.s düzəldirəm. Vergi ödəyicisi olduğumdan bilmək istəyirəm ki, məcburi dovlət sosial siğortasını necə, nəyə əsasən və nə qədər ödəməliyəm? Qeyd edim ki, ƏƏSMN-nin rəsmi saytından bu barədə oxudum amma heçnə başa düşmədim. Əlavə olaraq nazirliyin 4-5 müxtəlif əlaqə nömrələrinə zəng etsəm də dəstəyi qaldıran olmadı. Təşəkkür edirəm

Tam cavablandırıldı.
Marked as spam
Mirmehman Miriyev tərəfindən göndərilmişdir
19 Yanvar 2018 10:48 dəqiqədə yazılıb.
144 baxış
0
Məxfi cavab

“Sosial sığorta haqqında” Qanunun 2-ci (sosial sığortanın formaları) maddəsinə əsasən, “məcburi dövlət sosial sığortası sığortaedənlər tərəfindən bütün əmək müqaviləsi (kontraktı) üzrə işləyənlər barəsində həyata keçirilir.”.

Qanunun 4-cü maddəsinə (sosial sığorta hadisəsi) əsasən, “Sosial sığorta hadisəsi elə bir haldır ki, onun baş verməsi ilə sığortaolunanın sığorta təşkilatından sığorta ödəməsi almaq hüququ yaranır.

Sosial sığorta hadisəsinə aşağıdakılar daxildir:

pensiya yaşına çatmaq;

əlil və ya 18 yaşınadək sağlamlıq imkanları məhdudluğunun olmaq;

ailə başçısını itirmək;

əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi (qanunvericiliklə müəyyən olunmuş dövr üçün);[5]

hamiləlik və doğum;

uşağın anadan olması;

uşağa qulluq;

ölüm;

sanatoriya-kurort müalicəsi zərurəti;

işsiz olmaq (qanunvericiliklə müəyyən olunmuş dövr üçün).

Məcburi dövlət sosial sığortası bu maddədə göstərilən bütün hadisələr üzrə, könüllü (əlavə) sosial sığorta isə tərəflərin seçdiyi sığorta hadisələri üzrə aparılır.”

Qanunun 12-ci maddəsinə (məcburi dövlət sosial sığortasına cəlb olunan şəxslər) əsasən, “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı, Azərbaycan Respublikası prezidentinin fərman və sərəncamları ilə vəzifəyə təyin olunan şəxslər; əmək müqaviləsi (kontraktı) ilə işləyən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları və vətəndaşlığı olmayan şəxslər; Azərbaycan Respublikası mənbələrindən əmək ödənişi və məcburi dövlət sosial sığorta haqqına cəlb olunan digər gəlirləri əldə edən əcnəbilər («Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Azəri, Çıraq yataqlarının və Günəşli yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və neft hasilatının pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə AMOKO KASPİAN Sİ PETROLEUM LİMİTED, Bİ-Pİ EKSPLOREYŞN (KASPİAN Sİ) LİMİTED, DELTA NİMİR XƏZƏR LİMİTED, DEN NORSKE STATS OLYESELSKAP a. s., LUKoyl SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ, MakDERMOTT AZƏRBAYCAN İNK., PENNZOYL KASPİAN KORPOREYŞN, REMKO XƏZƏR ENERCİ LİMİTED, TÜRKİYE PETROLLERİ A.O., YUNOKAL XƏZƏR, LTD arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, onun həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə» Azərbaycan Respublikasının 1994-cü il 2 dekabr tarixli 933 nömrəli Qanunu və «Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda «Şahdəniz» perspektiv sahəsinin kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatı pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə ARDNŞ Kommersiya Ortaq Şirkəti, Bi-Pi Eksploreyşn (Azərbaycan) Limited, Elf Petroleum Azərbaycan B.V., LUKoyl İnternəşnl LTD, Oyl İndastriz İncinirinq ənd Konstrakşn, Statoyl Azərbaycan A.S., Törkiş Petroleum Oversiz Kompani Limited şirkətləri arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə» Azərbaycan Respublikasının 1996-cı il 4 oktyabr tarixli 160-IQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq olunmuş Sazişlər çərçivəsində fəaliyyət göstərən podratçı və subpodratçı tərəflərdə işləyən, habelə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarına əsasən yaradılan sənaye parkında müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi fəaliyyətlə məşğul olan sənaye parkının rezidenti, onun podratçısı və podratçısı ilə birbaşa müqavilə bağlamış subpodratçı tərəfindən həmin fəaliyyətin məqsədləri üçün cəlb edilən (2016-cı il mayın 1-dən 5 il müddətində) əcnəbilər istisna olmaqla); seçkili ödənişli vəzifələrdə işləyənlər, hərbi qulluqçular və xüsusi rütbəli şəxslər (müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları istisna olmaqla); prokurorlar, prokurorun müavinləri və köməkçiləri, prokurorluğun müstəntiqləri vergi orqanlarının işçiləri; vəkillər kollegiyasının üzvləri; fərdi qaydada sahibkarlıq və əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər— məcburi dövlət sosial sığortası ilə əhatə olunurlar.”

Qanunun 14-cü maddəsinə (məcburi dövlət sosial sığorta haqqı) əsasən, “məcburi dövlət sosial sığorta haqqı sığortalamaya görə sığortaçı təşkilata verilən pul vəsaitidir.

Məcburi dövlət sosial sığortasında sığorta haqqı əmək ödənişinə (gəlirə) nisbətdə faizlə müəyyən edilir və sığortaedənin (olunanın) vəsaitləri hesabına ödənilir.

Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı:

mülki hüquqi xarakterli müqavilələrlə işləyənlər üçün (sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər istisna olmaqla) ödəmə mənbəyindən tutulmaqla — gəlirlərin 25 faizi miqdarında;

Ticarət və tikinti sahələrində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər ölkə üzrə müəyyən olunmuş minimum aylıq əmək haqqının 50 faizi məbləğinin, digər sahələrdə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər isə 20 faizi məbləğinin:

Bakı şəhərində 100 faizi,

Sumqayıt və Gəncə şəhərlərində 90 faizi,

respublika tabeli digər şəhərlərdə 80 faizi,

rayon mərkəzlərində, digər şəhərlərdə və qəsəbələrdə 60 faizi,

kənd yerlərində 50 faizi miqdarında məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödəyirlər.

 Hər ay üçün hesablanmış məcburi dövlət sosial sığorta haqqı əmək haqqı və digər gəlirlər üzrə ödənişlərlə eyni vaxtda, lakin sonrakı ayın 15-dən gec olmayaraq, tam məbləğdə yalnız nağdsız hesablaşma qaydasında ödənilir.”

Gördüyünüz kimi, əgər Siz sahibkarlıq fəaliyyətilə məşğul olmadan, yəni mülki hüquqi müqavilələrlə işləyirsinizsə, hüquqi şəxs yaratmadan fərdi sahibkarlıqla məşğul deyilsinizsə, VÖEN-niz yoxdursa, gəlirinizin 25 faizini, yox əgər Siz tikinti və ticarət sahəsində yox, başqa sahədə sahibkarlıqla məşğulsunuzsa, VÖEN-niz varsa, minimum aylıq əmək haqqının 20 faizini, o cümlədən: Bakı şəhərində həmin 20 faizin  100 faizini, Sumqayıt və Gəncə şəhərlərində 90 faizini, respublika tabeli digər şəhərlərdə 80 faizini, rayon mərkəzlərində, digər şəhərlərdə və qəsəbələrdə 60 faizini, kənd yerlərində 50 faizini   məcburi dövlət sosial sığorta haqqı kimi ödəməlisiniz.

P.S. 2018-ci ildə minimum əmək haqqı 130 manatdır. Deməli Siz Bakıda, ticarət və tikinti sahələri istisna olmaqla, fəaliyyət göstərirsinizsə, 26 manat, digər yerlərdə fəaliyyət göstərirsinizsə, yuxarıda göstərdiyim kimi, yerlərə uyğun olaraq, bu 26 manatın 90, 80, 60,50 faizini ödəyəcəksiniz.

Ticarət və tikinti sahəsində çalışanlar isə minimum əmək haqqının 50 faizini, yəni 65 manat ödəyəcəklər.

Hörmətlə. Uğurlar.

 

Marked as spam
Qurban Məmmədov tərəfindən göndərilmişdir
21 Yanvar 2018 02:36 radələrində cavablandırılıb