məhkəmə haqqinda

« Əvvəlki səhifəyə geri dön
0
0

salam mən bir nəfərə zamin durmuşam hemin adam pulu ödəmir işdəndə cixib .ama adina 2.5ha torpaq ve ev var ….. Məhkəmə məndən xəbərsiz maaşımın yarisin evimi maşinima hebs qoyub mən zaminəm bunun özünün evi torpagi var ona hecne elemeyib mənə zaminə niyə edirlər bu duzgundümü ???? mənə xəbərdarliq etmeyib məhkəmə indi mən neyləməliyəm adima nə var hebsdədi mənə neyleməliyəm,

Marked as spam
orxanmemmedov7 tərəfindən göndərilmişdir
20 Yanvar 2016 20:53 dəqiqədə yazılıb.
471 baxış
0
Məxfi cavab

Salam Orxan bəy!

1. Sizin iştirakınız olmadan qəbul edilən həmin məhkəmə qərarından şikayət vermək hüququnuz var. Mütləq bu hüququnuzdan istifadə edin. Yuxarı məhkəmə instansiyası mütləq həmin qərarı ləğv etməlidir. Qərarı rəsmi olaraq aldığınız gündən bir ay müddətində şikayət verməlisiniz. Bu müddəti qaçırmayın. Çalışın ki, qətnaməni alanda qəbzə, aldığınız günü, tarixi özünüz yazın.

 

2. Borclunun torpağı və sair əmlakı varikən tutmanın  zaminə yönəldilməsi qanunsuzdur. Qanun Sizin tərəfinizdədir.

 

3. Çətinliyiniz olsa, mütləq etibar etdiyiniz bir hüquqşünasın köməyindən istifadə edin.

 

Aşağıdakı normaları yaxşı-yaxşı oxuyub öyrənin.

 

Maddə 470. Zaminlik müqaviləsi

 

470.1. Zaminlik müqaviləsi üzrə zamin başqa şəxsin kreditoru qarşısında həmin şəxsin öz öhdəliyini tamamilə və ya hissə-hissə icra etməsi üçün məsuliyyəti öz üzərinə götürür.

470.2. Zaminlik müqaviləsi gələcəkdə yaranacaq öhdəliyin təmin edilməsi üçün də bağlana bilər.

 

Maddə 471. Zaminlik müqaviləsinin forması

 

Zaminlik müqaviləsi yazılı formada bağlanmalıdır. Yazılı formaya riayət edilməməsi zaminlik müqaviləsinin etibarsızlığına səbəb olur.

 

Maddə 472. Zaminin məsuliyyəti

 

472.1. Borclu zaminliklə təmin edilmiş öhdəliyi icra etmədikdə və ya lazımınca icra etmədikdə, əgər bu Məcəllədə və ya zaminlik müqaviləsində zaminin subsidiar məsuliyyəti nəzərdə tutulmayıbsa, zamin və borclu kreditor qarşısında birgə məsuliyyət daşıyırlar.

472.2. Əgər zaminlik müqaviləsində ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, faizlərin, borc tutulması üzrə məhkəmə xərclərinin və borclunun öhdəliyi icra etməməsi və ya lazımınca icra etməməsi nəticəsində kreditora dəyən digər zərərin əvəzinin ödənilməsi də daxil olmaqla, zamin kreditor qarşısında borclu ilə eyni həcmdə məsuliyyət daşıyır.

472.3. Birgə zamin olmuş şəxslər, əgər zaminlik müqaviləsində ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, kreditor qarşısında birgə məsuliyyət daşıyırlar.

 

Maddə 473. Zaminin xidmətləri üçün muzd

 

Əgər müqavilədə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, zaminin borcluya göstərdiyi xidmətlər üçün muzd almaq hüququ vardır.

 

Maddə 474. Kreditorun tələblərinə qarşı zaminin etiraz hüququ

 

474.1. Əgər zaminlik müqaviləsindən ayrı qayda irəli gəlmirsə, zamin kreditorun tələbinə qarşı borclunun irəli sürə biləcəyi etirazları irəli sürə bilər. Zamin bu cür etirazlar irəli sürmək hüququnu hətta borclunun onlardan imtina etdiyi və ya öz borcunu etiraf etdiyi halda da itirmir.

474.2. Zamin kreditorun tələbini ödəyənədək bu barədə borclunu xəbərdar etməyə, zaminə qarşı iddia irəli sürüldükdə isə borclunu işdə iştiraka cəlb etməyə borcludur.

474.3. Zamin bu Məcəllənin 474.2-ci maddəsində göstərilən vəzifələri yerinə yetirmədikdə borclu zaminin reqres tələbinə qarşı kreditora qarşı olan etirazlarını irəli sürə bilər.

 

Maddə 475. Öhdəliyi icra etmiş zaminin hüquqları

 

475.1. Öhdəliyi icra etmiş zaminə kreditorun həmin öhdəlik üzrə hüquqları və kreditora girov saxlayan kimi mənsub olmuş hüquqlar zaminin kreditorun tələbini ödədiyi həcmdə keçir. Zamin həmçinin borcludan kreditora ödənilmiş məbləğdən faizlər ödəməyi və borclunun əvəzinə məsuliyyətlə bağlı çəkdiyi digər zərərin əvəzini ödəməyi tələb edə bilər.

475.2. Zamin öhdəliyi icra etdikdən sonra kreditor borcluya qarşı tələbi təsdiqləyən sənədləri zaminə təqdim etməyə və həmin tələbi təmin edən hüquqları verməyə borcludur.

475.3. Bu maddədə müəyyənləşdirilmiş qaydalar bu Məcəllədə və ya zaminin borclu ilə müqaviləsində ayrı qayda nəzərdə tutulmadıqda və onlar arasında münasibətlərdən ayrı qayda irəli gəlmədikdə tətbiq edilir.

 

Maddə 476. Borclunun öhdəliyi icra etməsi barədə zaminə məlumat verilməsi

 

Zaminliklə təmin edilən öhdəliyi icra etmiş borclu bu barədə dərhal zaminə məlumat verməlidir.[270]

 

Maddə 477. Zaminliyə xitam verilməsi

 

477.0. Zaminliyə aşağıdakı hallarda xitam verilir:

477.0.1. zaminliyin təmin etdiyi öhdəliyə xitam verildikdə, habelə zaminin razılığı olmadan həmin öhdəlik dəyişdirildikdə və bu dəyişdirilmə onun məsuliyyətinin artmasına və ya onun üçün digər əlverişsiz nəticələrə səbəb olduqda;

477.0.2. əgər zamin yeni borclu üçün cavabdeh olmaq barəsində kreditora razılıq verməmişsə, zaminliklə təmin edilmiş öhdəlik üzrə borc başqa şəxsə keçirildikdə;

477.0.3. kreditor borclunun və ya zaminin təklif etdiyi lazımi icranı qəbul etməkdən imtina etdikdə;

477.0.4. zaminlik müqaviləsində göstərilmiş onun verilmə müddəti qurtardıqda. Belə müddət təyin edilmədikdə zaminliyə onun təmin etdiyi öhdəliyin icrası vaxtının çatdığı gündən bir il ərzində kreditorun zaminə qarşı iddia irəli sürmədiyi halda xitam verilir. Əsas öhdəliyin icrası müddəti göstərilmədikdə və müəyyənləşdirilə bilmədikdə və ya tələbetmə məqamı ilə müəyyənləşdirilə bildikdə zaminliyə zaminlik müqaviləsinin bağlandığı gündən iki il ərzində kreditorun zaminə qarşı iddia irəli sürmədiyi halda xitam verilir.

 

 

Marked as spam
Redaktor tərəfindən göndərilmişdir
21 Yanvar 2016 01:23 radələrində cavablandırılıb
« Əvvəlki səhifəyə geri dön