Bu məsələdə avtobus – xətt sahibinə necə öhdəlik yaratmaq olar?

« Əvvəlki səhifəyə geri dön
0
0

Salam Qurban bey.Sizə bir sualım var.Bir neçə gün əvvəl 78 saylı avtobusun sürücüsünün godud sehvi nəticəsində mənim avtomobilimə 20.000 azn’ə kimi ziyan dəyib hətta qəza nəticəsində xəsarət alanlar da var avtobus sürücüsü polisin ekspertizası nəticəsində günahkardı.Amma mene deymiş ziyanı məlum məsələ ödəmək istəmir çünki deyir ki, pulu yoxdur amma avtobus xəttinin sahibinin 100 yaxın belə nəqliyyat vasitələri var o da məsuliyyətdən boyun qaçırdır baxmayaraq ki aya 100 minlərlə azn qazancı var amma işçisinə kömək etmək istəmir.Qəza eden avtobusda sahibkarın adınadır.Sual belədir mənə dəymiş ziyanı mən xəttin sahibindən tələb edə bilərəmmi? Bu iddianın perspektivi varmı? Vəya burada icbarı sığortanının verdiyi pulu çıxsaq qalan məbləği nəcə əldə edə bilərəm? Çünki təhlükə mənbəyi olan belə ziyanvericilər qanundan qaçmağa çalışırlar asan şəkildə mənə deyirlər ki ne edirsen et…bu məsələdə xətt sahibinə necə öhdəlik yaratmaq olar?

Marked as spam
Xaqani Veyisli tərəfindən göndərilmişdir
07 Fevral 2016 14:26 dəqiqədə yazılıb.
361 baxış
0
Məxfi cavab

Salam.

Hörmətli Xəqani bəy!

Qanunvericilik Sizin tərəfinizdədir.

1. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 1099-cu maddəsinə (hüquqi və ya fiziki şəxsin öz işçisi tərəfindən törədilmiş mülki hüquq pozuntusu (delikt) üçün məsuliyyəti) əsasən, “1099.1. Hüquqi və ya fiziki şəxs öz işçisinin törətdiyi mülki hüquq pozuntusu (delikt) üçün məsuliyyət daşıyır və əmək (qulluq, mənsəb) vəzifələrinin icrası zamanı işçisinin vurduğu zərərin əvəzini ödəməlidir.

1099.2. Bu Məcəllənin bu fəslində nəzərdə tutulan qaydalara tətbiqən, işçi əmək müqaviləsi əsasında iş görən fiziki şəxsdir, habelə mülki hüquq müqaviləsi üzrə iş görən fiziki şəxsdir, bir şərtlə ki, bu zaman o, müvafiq hüquqi və ya fiziki şəxsin tapşırığı ilə və işlərin təhlükəsiz aparılmasına onun nəzarəti altında fəaliyyət göstərsin və ya fəaliyyət göstərməli olsu

 

2. Yenə də MM-nin 1108-ci maddəsinə (ətrafdakılar üçün yüksək təhlükə yaradan fəaliyyətlə törədilmiş zərərə görə məsuliyyət) əsasən,  “1108.1. Ətrafdakılar üçün yüksək təhlükə ilə bağlı fəaliyyəti (nəqliyyat vasitələrindən, mexanizmlərdən, yüksək gərginlikli elektrik enerjisindən, atom enerjisindən, partlayıcı maddələrdən, güclü təsir edən zəhərlərdən və i.a. istifadə edilməsi; tikinti fəaliyyətinin və onunla bağlı digər fəaliyyətin həyata keçirilməsi və s.) nəticəsində mülki hüquq pozuntusu törətmiş fiziki və hüquqi şəxslər yüksək təhlükə mənbəyinin vurduğu zərərin əvəzini ödəməyə borcludurlar, bu şərtlə ki, zərərin qarşısıalınmaz qüvvənin təsiri və ya zərərçəkənin qəsdi nəticəsində əmələ gəldiyini sübuta yetirməsinlər. Zərərin əvəzini ödəmək vəzifəsi yüksək təhlükə mənbəyinə mülkiyyət hüququ ilə və ya digər qanuni əsasla (icarə hüququ ilə, nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququna dair etibarnamə üzrə və i.a.) sahiblik edən fiziki və ya hüquqi şəxsin öhdəsinə qoyulur.

1108.2. Yüksək təhlükə mənbəyinin sahibi digər şəxslərin hüquqa zidd hərəkətləri nəticəsində mənbənin onun sahibliyindən çıxdığını sübuta yetirərsə, həmin mənbənin vurduğu zərər üçün məsuliyyət daşımır. Belə hallarda yüksək təhlükə mənbəyinin vurduğu zərər üçün məsuliyyəti mənbəyə hüquqa zidd yiyələnmiş şəxslər daşıyırlar. Yüksək təhlükə mənbəyinin sahibi həmin mənbənin onun sahibliyindən hüquqa zidd götürülməsində təqsirli olduqda məsuliyyət həm mənbə sahibinin, həm də yüksək təhlükə mənbəyinə hüquqa zidd yiyələnmiş şəxsin üzərinə qoyula bilər.

 

1108.3. Yüksək təhlükə mənbələrinin sahibləri bu mənbələrin qarşılıqlı təsiri (nəqliyyat vasitələrinin toqquşması və i.a.) nəticəsində üçüncü şəxslərə dəymiş zərər üçün bu Məcəllənin 1108.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan əsaslar üzrə birgə məsuliyyət daşıyırlar. Yüksək təhlükə mənbələrinin qarşılıqlı təsiri nəticəsində onların sahiblərinə dəymiş zərərin əvəzi ümumi əsaslarla ödənilir.”

Gördüyünüz kimi, 1108.2-ci yarımmaddədə deyilir ki:  “Zərərin əvəzini ödəmək vəzifəsi yüksək təhlükə mənbəyinə mülkiyyət hüququ ilə və ya digər qanuni əsasla (icarə hüququ ilə, nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququna dair etibarnamə üzrə və i.a.) sahiblik edən fiziki və ya hüquqi şəxsin öhdəsinə qoyulur.” Yəni, qəza zamanı sükanda olan şəxs–qanuni sahib, yəni sürücü “zərərin əvəzini ödəmək vəzifəsi” daşıyır.

Bu o demək deyil ki, Siz yalnız sürücüdən tələb edə bilərsiniz.

 MM-nin  1099.1. Hüquqi və ya fiziki şəxs öz işçisinin törətdiyi mülki hüquq pozuntusu (delikt) üçün məsuliyyət daşıyır və əmək (qulluq, mənsəb) vəzifələrinin icrası zamanı işçisinin vurduğu zərərin əvəzini ödəməlidir.” Bu maddənin mahiyyətindən o anlaşılır ki, Siz sürücünü işlədən firma və ya fiziki şəxsdən Sizə dəyən ziyanı tələb edə bilərsiniz. Firma və fiziki şəxs isə, reqres iddia yolu ilə onlara dəymiş ziyanı sürücüdən tələb edə bilərlər.

 

3.  Dediyim kimi, qanun, hüquq Sizin tərəfinizdədir.

4.Çətinliyiniz olsa, mütləq etibar etdiyiniz bir hüquqşünasın köməyindən istifadə edin.  

Uğurlar. Hörmətlə.

Marked as spam
Redaktor tərəfindən göndərilmişdir
07 Fevral 2016 23:13 radələrində cavablandırılıb
« Əvvəlki səhifəyə geri dön