xidməti orderlə kupça almaq olarmı?

« Əvvəlki səhifəyə geri dön
0
0

salam. atam 3 il öncə rəhmətə gedib. vərəsəlik almamışam. vərəsəlik hansı müddətdə alına bilər? atamın adına olan xidməti orderi vərəsəlik aldıqdan sonra necə daimi orderlə əvəzləyə və sonra da cıxarış və ya kupça ala bilərəm? təşəkkür

Marked as spam
Yahya Mayil Niftaliyev tərəfindən göndərilmişdir
15 Fevral 2016 23:51 dəqiqədə yazılıb.
358 baxış
0
Məxfi cavab

Salam, Yəhya bəy!

ALLAH(c.c) atanıza rəhmət eləsin, qəbri nurlu olsun.

1. Mirası qəbulun iki üsulu var: faktiki və qanuni. Atanızın vəfatından sonra Siz ya mirası qəbul etməyiniz barədə notariusa ərizə verməli, ya da mirası faktik qəbul etməli idiniz (1243-cü maddəni diqqətlə oxuyun)

 

Maddə 1246. Mirasın qəbul edildiyi müddət

 

Vərəsə vərəsəliyə çağırıldığını bildiyi və ya bilməli olduğu gündən üç ay ərzində mirası qəbul edə bilər. Miras açıldığı gündən altı ay keçdikdən sonra mirasın qəbuluna yol verilmir.

 

Maddə 1243. Mirasın qəbul edilməsi

 

1243.1. Mirası istər qanun üzrə, istərsə də vəsiyyət üzrə vərəsə qəbul edir.

1243.2. Vərəsə mirasın açıldığı yer üzrə notariat kontoruna mirası qəbul etdiyi barədə ərizə verdikdə və ya əmlaka sahiblik etməyə və ya əmlakı idarə etməyə faktik başladıqda və bununla da mirası qəbul etdiyini şəksiz nümayiş etdirdikdə miras vərəsə tərəfindən qəbul edilmiş sayılır.

 

1243.3. Vərəsə mirasın bir hissəsinə sahiblik etməyə faktik başladıqda hesab edilir ki, mirasın nədə ifadə edilməsindən və harada olmasından asılı olmayaraq, o, mirası tamamilə qəbul etmişdir.

Maddə 1246. Mirasın qəbul edildiyi müddət

 

 

Vərəsə vərəsəliyə çağırıldığını bildiyi və ya bilməli olduğu gündən üç ay ərzində mirası qəbul edə bilər. Miras açıldığı gündən altı ay keçdikdən sonra mirasın qəbuluna yol verilmir

 

2. MM-nin 1322-ci maddəsinə (Vərəsəlik şəhadətnaməsinin verildiyi müddət) əsasən, 

 

Vərəsəlik şəhadətnaməsi vərəsələrə mirasın açıldığı gündən altı ay keçdikdən sonra istənilən vaxt verilir. Əgər notariat orqanında şəhadətnamə tələb edən şəxslərdən savayı, başqa vərəsələrin olmadığı barədə məlumat vardırsa, vərəsəlik şəhadətnaməsi altı aydan da tez verilir

 

Bu maddəyə əsasən, mirası qəbul etməyiniz barədə mübahisə yoxdursa,  istənilən vaxt notariusa müraciət edib vərəsəlik şəhadətnaməsi ala bilərsiniz.

 

3.  Mənzil Məcəlləsinin 92-ci maddəsinə əsaəsn, ( Xidməti yaşayış sahələrinin təyinatı)

 

Xidməti yaşayış sahələri əmək münasibətlərinin xarakterinə görə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi hallarda və qaydada dövlət orqanına və bələdiyyələrə seçilmə və ya vəzifəyə təyin edilmə, dövlət qulluğunda qulluqkeçmə, hüquq-mühafizə və hərbi orqanlarda xidmətkeçmə, habelə dövlət müəssisələrində əmək fəaliyyəti ilə əlaqədar və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər kateqoriyalardan olan şəxslərə verilir.

 

Bu maddələrə diqqətlə fikir verin: 

Maddə 102. Vətəndaşların xüsusi təyinatlı yaşayış sahəsindən çıxarılması

 

102.1. Xüsusi təyinatlı yaşayış sahəsinin kirayə müqavilələri ləğv edildikdə və ya onlara xitam verildikdə, vətəndaşlar həmin müqavilələr əsasında kirayəyə götürdükləri yaşayış sahələrini boşaltmalıdır. Həmin yaşayış sahələrini boşaltmaqdan imtina edildikdə, bu Məcəllənin 101.2-ci və 102.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, vətəndaşlar başqa yaşayış sahəsi verilmədən məhkəmə qaydasında yaşayış sahəsindən çıxarılır.

102.2. Sosial kirayə müqavilələri əsasında yaşayış sahələrinin kirayəçisi və ya sosial kirayə müqavilələri əsasında yaşayış sahəsinin kirayəçisinin ailə üzvləri, yaxud yaşayış sahəsinin mülkiyyətçisi və ya yaşayış sahəsi mülkiyyətçisinin ailə üzvləri olmayan və yaşayış sahəsinə ehtiyacı olan qismində uçota alınmış aşağıdakı şəxslər xidməti yaşayış sahələrindən və yataqxanalarda yaşayış sahələrindən digər yaşayış sahəsi verilmədən çıxarıla bilməz:

102.2.1. hərbi xidmət vəzifələrinin və ya xidməti vəzifələrin icrası zamanı həlak olmuş (ölmüş) və ya itkin düşmüş hərbi qulluqçuların, müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının vəzifəli şəxslərinin, əməkdaşlarının ailə üzvləri;

102.2.2. yaşa görə pensiyaçılar;

102.2.3. xidməti yaşayış sahəsi və ya yataqxanada yaşayış sahəsi verilmiş ölmüş işçinin ailə üzvləri;

102.2.4. işəgötürənin təqsiri üzündən baş vermiş əmək xəsarəti nəticəsində əlil olmuş I və ya II qrup əlillər, əmək vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar peşə xəstəliyinə tutulma nəticəsində əlil olmuş I və ya II qrup əlillər, hərbi xidmət vəzifələrinin yerinə yetirilməsi zamanı yaralanmış, kontuziya nəticəsində və ya hərbi xidmət vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar xəstəlik nəticəsində I və ya II qrup əlil olmuş hərbi qulluqçular.

102.3. Bu Məcəllənin 102.2-ci maddəsində göstərilən vətəndaşlara müvafiq yaşayış məntəqəsinin hüdudları daxilində və ya onların yazılı razılığına əsasən digər yaşayış məntəqəsində yerləşən yaşayış sahələri verilir.

102.4. Bu Məcəllənin 101.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda digər yaşayış sahələri verilməklə vətəndaşların xidməti yaşayış sahələrindən və ya yataqxanalarda yaşayış sahələrindən çıxarılması müvafiq yaşayış sahələrini verən əvvəlki mülkiyyətçi və ya dövlət (bələdiyyə) orqanı tərəfindən həyata keçirilir.

 

Maddə 103. Xidməti yaşayış sahələrinin verilməsi

 

103.1. Xidməti yaşayış sahələri vətəndaşlara ayrıca mənzil kimi verilir.

103.2. Xidməti yaşayış sahələri verilən vətəndaşların kateqoriyaları aşağıdakı orqanlar tərəfindən müəyyən edilir:

103.2.1. dövlət mənzil fonduna münasibətdə – Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı;

103.2.2. bələdiyyə mənzil fonduna münasibətdə – bələdiyyə tərəfindən.

103.3. Xidməti yaşayış sahəsinin kirayə müqaviləsi bu Məcəllənin 92-ci maddəsində göstərilən əmək, qulluq və ya seçkili vəzifədə qalma müddətlərini əhatə edir. Həmin əmək və ya qulluq münasibətlərinin, habelə seçkili vəzifədə qalmanın xitamı xidməti yaşayış sahəsinin kirayə müqaviləsinə xitam verilməsi üçün əsasdır.

 

102.2.3-cü maddəyə əsasən, siz həmin mənzildən, başqa mənzil verilmədən çıxarıla bilməzsiniz. Digər tərəfdən, qanunda, əvvəllər verilmiş xidməti evlərin özəlləşdirilməsi nəzərdə tutulub. Siz, öncə, kirayə müqaviləsini sağ qalan ailə üzvlərinin birinin adına rəsmiləşdirməli, sonra da özəlləşdirməyə başlamalısınız. Yaxşısı budur ki, yaxınlaşın yaşadığınız yerin Mənzil İstismat Sahəsinə, ya da DƏDRX-in ərazi idarəsinə, hansı sənədlərin lazım olduğunu sizə deyəcəklər.

 

Qeyd: Çətinliyiniz olsa, mütləq  etibar etdiyiniz bir hüquqşünasın köməyindən istifadə edin.

 

Uğurlar sizə.

 

Marked as spam
Redaktor tərəfindən göndərilmişdir
16 Fevral 2016 02:29 radələrində cavablandırılıb
« Əvvəlki səhifəyə geri dön