FORUM

Please or Register to create posts and topics.

Nikah, kəbin, izdivac - evlənmənin qanuni şəklə salınması

Azərbaycan Respublikasında nikah kişi ilə qadının ailə qurmaq məqsədilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanında qeydiyyata alınan könüllü ittifaqıdır.

Ailə dövlətin himayəsindədir. Azərbaycanda ailə-nikah hüquqları ailə və nikah haqqında Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsində öz əksini tapmışdır.

Bu məcəllə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında qoyulmuş qaydalara əsasən nikahı tənzimləyir.

Azərbaycanın Əsas Qanununun 34-cü maddəsinə uyğun olaraq, «nikah qarşılıqlı razılıq əsasında bağlanır», «nikah dövlətin himayəsi altındadır», «ər və arvadın hüquqları bərabərdir».

Azərbaycan Respublikasında nikah və ailə münasibətlərinin hüquqi baxımdan tənzimlənməsi dövlət tərəfindən həyata keçirilir və yalnız müvafiq icra hakimiyyəti orqanında bağlanmış nikah tanınır.

Azərbaycan Respublikasında nikah bağlamaq üçün aşağı yaş həddi kişilər üçün 18 yaş, qadınlar üçün 17 yaş müəyyən olunur.