FORUM

Please or Register to create posts and topics.

Sənədlər və rüsum haqqında

Zəruri olan sənədlərin siyahısı:

1. Yetkinlik yaşına çatmayan ümumi uşaqları olmayan ər-arvadın nikahın pozulması haqqında birgə razılıq ərizəsi ;

2. Ərizə verən şəxslərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlər;

3. Yetkinlik yaşına çatmayan ümumi uşaqların olmasından asılı olmayaraq ərin (arvadın) ərizəsi əsasında nikahın pozulması aşağıdakı sənədlər təqdim edildikdə aparılır:

-  ərin və ya arvadın xəbərsiz itkin düşməsi barədə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qətnaməsi;

-  ərin və ya arvadın fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilməsi barədə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qətnaməsi.

4.   Məhkəmə qaydasında fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilən ərin (arvadın) qəyyumunun ərizəsi;

5.   Nikahın pozulması haqqında məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qətnaməsi;

6.  Nikahın etibarsız sayılması barədə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qətnaməsi;

7.  Ər (arvadın) birgə ərizəsi və ya ərin (arvadın) ərizəsi əsasında nikah pozulduqda nikah haqqında şəhadətnamə;

8.   Dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə qəbz

İştirak etməli olan şəxslərin siyahısı:

  1. Birgə razılıq ərizəsi əsasında nikah pozulduqda-ər və arvadın hər ikisi;
  2. Ərin (arvadın) ərizəsi əsasında nikah pozulduqda-ər və ya arvad;
  3. Məhkəmə qətnaməsi əsasında nikah pozulduqda-ər və  arvad (birlikdə və ya ayrılıqda);
  4. Məhkəmə qaydasında fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilən ərin (arvadın) qəyyumu;
  5. Notariat qaydasında təsdiq olunmuş etibarnamə əsasında səlahiyyətli şəxslər

Dövlət rüsumunun (haqqın) məbləği:

1. yetkinlik yaşına çatmamış ümumi uşaqları olmayan ər-arvadın qarşılıqlı razılığı əsasında – 15 manat;

2. məhkəmə qətnaməsi əsasında (qətnamədə dövlət rüsumunu tərəflərdən hansının ödəməli olduğu göstərilmədikdə, qeydiyyat üçün birinci müraciət etmiş tərəfdən) – 15 manat;

3. digər tərəf müəyyən edilmiş qaydada xəbərsiz itkin düşmüş, yaxud fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxs hesab edilmişsə – 2 manat dövlət rüsumu ödənilməlidir.