FORUM

Please or Register to create posts and topics.

Sahiblik hüququ nədir?

Sahiblik hüququ - əmlaka (əşyaya) faktik sahibliyi həyata keçirməyin hüquqi cəhətdən təmin edilmiş imkanıdır.