Qorumalı: İDDİA ƏRİZƏSİ – Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsinə – (“Vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi və müəyyən hərəkətləri etmək vəzifəsinin cavabdehin üzərinə qoyulması barədə”)

Paylaşın

Bu mətn parolla qorunur. Yazını görmək üçün parolunuzu daxil edin:

Rəyləri görmək üçün şifrə daxil etməlisiniz.