Qorumalı: K A S S A S İ Y A Ş İ K A Y Ə T İ – Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinə – “Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin Mülki Kollegiyasının (Sədrlik edən hakim: Rəhimov Elman Gülbaba oğlu, Məmmədova Lətifə Məhyəddin qızı və Abbasov Şəmsəddin Rizalı oğlu) 29 dekabr 2015-ci il tarixli, 2(105)-1993/2015 saylı qətnaməsinə dair”.

Paylaşın

Bu mətn parolla qorunur. Yazını görmək üçün parolunuzu daxil edin:

Rəyləri görmək üçün şifrə daxil etməlisiniz.