Qorumalı: KASSASİYA ŞİKAYƏTİ – Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin İnzibati-İqtisadi Kollegiyasına – Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin İnzibati-İqtisadi Kollegiyasının (sədrlik edən hakim: Mustafayev Nurəddin Yusif oğlu , hakimlər: Tağızadə MirzəNəsib oğlu və Abıyeva Kəmalə Nəbi qızı) 2-1(103)-438/16 saylı, 04 fevral 2016-cı il tarixli qərardadına dair

Paylaşın

Bu mətn parolla qorunur. Yazını görmək üçün parolunuzu daxil edin:

Rəyləri görmək üçün şifrə daxil etməlisiniz.