Qorumalı: Qətnamələrin və qərarın təsdiqlənmiş surətinin verilməsinə dair ЯРИЗЯ

Paylaşın

Bu mətn parolla qorunur. Yazını görmək üçün parolunuzu daxil edin:

Rəyləri görmək üçün şifrə daxil etməlisiniz.