Qorumalı: Tələb olunan istənilən orqana– Ağayev İbrahiməjdər Malik oğlu

Paylaşın

Bu mətn parolla qorunur. Yazını görmək üçün parolunuzu daxil edin:

Rəyləri görmək üçün şifrə daxil etməlisiniz.