Qorumalı: Vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi barədə İ D D İ A Ə R İ Z Ə S İ

Paylaşın

Bu mətn parolla qorunur. Yazını görmək üçün parolunuzu daxil edin:

Rəyləri görmək üçün şifrə daxil etməlisiniz.