Qorumalı: XAHİŞ: “iddia tələbinin qismən qəbul edilməsi barədə”

Paylaşın

Bu mətn parolla qorunur. Yazını görmək üçün parolunuzu daxil edin:

Rəyləri görmək üçün şifrə daxil etməlisiniz.